Fre 27 maj / År 40 / Nr 1 2022

Ett behandlingshem som jobbar med KBT-metoden

Nya Nyhyttan är ett behandlingshem utanför Nora, som vänder sig till män och kvinnor mellan 20 och 65 år med missbruksproblem.
Målsättningen är att varje klient, efter avslutad behandling, ska leva ett drogfritt liv och ha en trygg tillvaro med någon form av boende och en meningsfull vardag som innehåller arbete, sysselsättning eller studier.

Nya Nyhyttan förvärvades den 1 januari 2010 av två IOGT-NTO föreningar, en i Örebro och en i Karlstad.
– Det första året hade vi en avgiftsavdelning med plats för tio personer och sedan oktober 2010 har vi också en behandlingsavdelning för missbruksvård med 20 platser, berättar Per Holm, ordförande i Nya Nyhyttan.
Fokus för Nya Nyhyttan är att redan tidigt i behandlingskedjan planera för en fungerande tillvaro efter behandlingstiden. För att uppnå den här målsättningen lägger man stor vikt vid att individuellt anpassa behandlingen utifrån klientens specifika behov med hela dess livssituation i fokus.
– IOGT-NTO, som är våra ägare, är duktiga på att slussa vidare klienterna efter behandlingen. De har egna folkhögskolor och studieförbund och möjlighet att ge arbetsprojekt och jobb, säger Per Holm.

KBT-metoden
På Nya Nyhyttan arbetar man utifrån ett kognitivt förhållningssätt i behandlingen.
Maria Öberg, som är föreståndare på Nya Nyhyttan, förklarar:
– Vår behandling har en kognitiv inriktning där vi jobbar med att klienterna ska få hjälp med att uppmärksamma, ifrågasätta och förändra dysfunktionella mönster som ligger till grund för missbruket. Behandlingen bedrivs både enskilt och i grupp. Tillsammans med varje klient upprättas en individuell behandlingsplan som följs upp under behandlingstiden.

En meningsfull fritid
På Nya Nyhyttan tror man på att dagliga rutiner och en meningsfull fritid är viktiga delar för att kunna bibehålla drogfrihet och för att nå de långsiktiga målen efter behandlingstiden. Klienterna deltar därför i de dagliga sysslorna på behandlingshemmet och i friskvårdsaktiviteter.
På Nya Nyhyttan finns en välutrustad träningslokal med ljudanläggning, motionscyklar, löparband och gym med fria vikter och lyftredskap. På behandlingshemmet finns också tillgång till bastu och utomhustennisbana.

Familjehemsorganisation
– Den stora fördelen med vår verksamhet är att vi har både en avgiftsenhet och en behandlingsenhet och det är få behandlingshem som har det. Under hösten kommer vi att utöka verksamheten och även starta en familjehemsorganisation och då har vi tre produkter att erbjuda, berättar Per Holm.
– Familjehemsorganisationen riktar sig till barn och ungdomar, men även vuxna kan bli placerade i familjehem om behovet finns, tillägger Maria Öberg. Problemet för många är att det ofta inte finns något ordnat när behandlingen är klar. Att förbereda sig inför en nykter och drogfri framtid är jätteviktigt.
Nya Nyhyttan har en mycket bra placering med en vacker omgivande natur norr om Nora i norra Bergslagen.
Behandlingshemmet sysselsätter ett 20-tal anställda och personalen består av allt från sjuk- och undersköterska till behandlingsassistenter, kock och vaktmästare.