Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Ett fackförbund för alla tjänstemän i den privata sektorn

Sveriges största fackförbund på den privata arbetsmarknaden, Unionen, har mer än 500 000 medlemmar över hela landet.
– Vi har en hög tillströmning av nya medlemmar, det är en ökning på 2,5-3 procent varje år i hela förbundet, säger Magnus Sjöholm, ombudsman på Unionen Småland.

Unionen är ett fackförbund där alla tjänstemän på en arbetsplats i den privata sektorn kan vara medlemmar, oavsett befattning, utbildning eller lön.
I Småland har Unionen kontor i Växjö, Jönköping och Kalmar. I regionen har förbundet knappt 34 000 medlemmar, som är yrkesverksamma tjänstemän, varav 5 000 innehar chefsposter.
– Sedan 2010 jobbar vi mycket med målgruppen Unionen Chef. Det är idag Sveriges största chefsorganisation med drygt 90 000 medlemmar i hela landet och cirka 5 000 i Småland. Av dessa 5 000 är ungefär 600 anställda VD:ar och ungefär 3 500 har olika former av ledningspositioner. Det kan vara marknadschefer, HR-chefer, försäljningschefer etc., berättar Magnus Sjöholm, som ansvarar för Unionens Växjö-kontor.

Seminarier och nätverk
Förbundets chefer bjuds in till olika former av seminarier, oftast med inriktning på ledarskap och olika chefsfrågor. Dessutom har de nätverk där de kan diskutera sina villkor och sin situation på arbetsplatserna.
– Det är intressant att vi har så pass hög anslutning av chefer, säger Magnus Sjöholm.
I medlemsregistret finns också cirka 200 egen-företagare som är aktiva i Småland. Här finns också målgrupper inom IT, handel, HR, etc.
– Eftersom vi är ett så stort förbund med så många olika yrkesgrupper så har vi valt att målgruppsanpassa oss, säger Magnus Sjöholm.

Inkomstförsäkring
– Vi har Sveriges bästa inkomstförsäkring, vilket garanterar att man får 80 procent av lönen upp till 60 000 kronor i månaden i vår grundförsäkring, berättar Magnus Sjöholm.
Har man betalt medlemsavgiften (medlemskrav på tolv månader) får man inkomstförsäkring i upp till sju månader när man blir arbetslös. Man kan göra en ansökan om tilläggsförsäkring på två månader och är då försäkrad i totalt nio månader.
Unionen Småland har med jämna mellanrum seminarier för sina medlemmar med olika inriktningar och framträdanden av kända personer. Johan Rheborg från Killinggänget och Louise Hoffsten är några exempel på artister som roat medlemmarna.
– Det är viktigt att kunna vara nära sina medlemmar och det kan vi med våra tre kontor i länet, säger Magnus Sjöholm.
Magnus Sjöholm är en av 19 ombudsmän i Unionen för chefer och ansvarar för Smålands 5 000 chefsmedlemmar. Han är f.d. yrkesofficer och har genom åren haft en hel del chefs- och ledarfunktioner.
– Våra chefsombudsmän har alla jobbat i högre chefspositioner just för att kunna möta sina chefsmedlemmar på rätt sätt, säger Magnus Sjöholm.