Mån 15 apr / År 42 / Nr 1 2024

Ett familjeägt stålgjuteri i Eksjö

Smålands Stålgjuteri i Eksjö tillverkar och konstruerar gjutgods från 0,1 kg – 500 kg i legerat järn och stål och även i kopparlegering.
Företaget startades 1967 och drivs idag av bröderna Per, Sven och Leif Ytterell.

Smålands Stålgjuteri grundades av Sixten Rydén 1967 och 1974 köpte bröderna Ytterells far, Göran Ytterell, in sig i företaget till 50 procent. 1988 köptes företaget upp av koncernen Konvolutet som också ägde Brusaholms Bruk och Kolsva Gjuteri. Under den dåvarande finanskrisen 1992 gick Konvolutet i konkurs.
Idag sysselsätter Smålands Stålgjuteri drygt 30 anställda och omsättningen landade på cirka 42 miljoner kronor 2011.
– När man tittar på gjuterier så tittar man på vad det är för material man gjuter, vilka storlekar på detaljerna det är och vilken formmetod man använder. Ta ett pressgjuteri som har specialiserat sig på telekom till exempel. De har stora volymer, rätt små artiklar och ganska få men stora kunder. Sedan har vi järngjuterier som gjuter bitar i tiontons-klassen, som har ett helt annat koncept. Det vi håller på med är material i järn och stål och även kopparlegering, berättar Per Ytterell, VD på Smålands Stålgjuteri.

Skalformning och handformning
De formmetoder som Smålands Stålgjuteri använder är skalformning (för seriegods) och handformning (för små serier). Skalformningen ger bra ytor och snäva toleranser då man uteslutande använder digitalt frästa modellutrustningar i metall.
Handformningen ger inte samma fina ytor och toleranser, men fungerar som ett bra komplement på större detaljer.
– Våra kunder kan delas in i två grupper. Dels har vi seriekunder som återkommer med sina detaljer hela tiden. Det kan vara fordonsbyggare, maskinbyggare, båtbyggare etc. Den andra gruppen är mer projektkunder. De har kanske en värmepanna som ska byggas och där handlar det om väl satta tidsgränser och antalen detaljer är exakta. Det kanske är detaljer som aldrig eller sällan återkommer, berättar Per Ytterell.
Upptagningsområdet för företaget är hela Skandinavien och delar av norra Europa.

Projektledarform
– Vi jobbar mycket i projektledarform, vilket innebär att vi jobbar nära kunderna och modelltillverkarna för att hitta det optimala materialvalet och geometrin. Många går från svetsade konstruktioner till gjutna och då behöver man ha lite guidning hur man ska tänka. Skolorna lägger inte ned så mycket tid på att utbilda tekniker om gjutprocesser. Den är väl känd som metod, men mindre känd hur den fungerar och vad det finns för möjligheter och begränsningar, berättar Per Ytterell.
Smålands Stålgjuteri har investerat i en ny skalformningsmaskin (nr 2) och man håller på att bygga om handformningsmaskinen för att kunna ta större detaljer och få ett bättre flöde.
Smålands Stålgjuteri jobbar mycket tillsammans med Swerea och är medlem i Gjuteriföreningen samt deltar i forskningsprojekt, både kring material och gjutteknik.
– Vår framtidsvision är att fortsätta ha en hög tekniknivå både på produktion, process och supportsystem och då menar jag både affärssystem och konstruktions dito, säger Per Ytterell avslutningsvis.