Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Ett formsprutningsföretag med erfarenhet i Anderstorp

Året var 1963 då Donald Lorin och Arnold Fritzell startade AD-Plast i Anderstorp med inriktningen att tillverka verktyg.
Idag är bolaget ett modernt och renodlat formsprutningsföretag med 42 anställda och en omsättning på över 100 miljoner kronor (2011).

En kort tid efter att AD-Plast startats blev Donald Lorin ensam ägare till AD-Plast AB och i samband med detta blev företaget mer renodlat mot produktion av plastdetaljer. Donald drev företaget mycket lyckosamt fram till 1994 då han sålde bolaget till Michael Jonsson, som tidigare hade drivit M-Plast sedan 1987.
– Det lilla företaget köpte det stora bolaget så det kan nästan liknas vid David och Goliat. Dessutom hände detta 1994 och då var, som alla vet, Sveriges ekonomi inte den bästa, men Michael Jonsson lyckades få igenom affären och kunde ta över rodret till AD-Plast, berättar företagets sälj&marknadschef Jimmy Ågren.
I nära samarbete med kunderna är AD-Plast en partner redan på idé- och konstruktionsstadiet. Företagets verktygsavdelning och konstruktörerna bidrar med erfarenhet av produkt- och produktionsoptimering. Med lång erfarenhet av formsprutning kan man erbjuda kunderna alla resurser som behövs för framtagning av nya eller vidareutveckling av befintliga produkter.

Lyckade utvecklingsprojekt
– Vi började mycket tidigt med att nischa in oss på olika håll och gå i spetsen för att prova nya enheter. Vi har framför allt arbetat med metallersättning och har gjort lyckade utvecklingsprojekt tillsammans med ett antal olika kunder. Vi är idag nischade mot det man på marknaden kallar metallersättningsmaterial, som i vissa fall har en glasfiberhalt upp mot 70 procent, vilket är väldigt unikt, berättar Jimmy Ågren.
– För två år sedan började vi titta på egen export. Historiskt sett så har vi levererat till svenska kunder som har lager och monteringsavdelningar utanför Sveriges gränser. Men så sent som förra året knöt vi till oss egna exportkunder och ser nu en stor potential att växa i länder som Polen, Tyskland och Danmark. Vi har bedrivit en intensiv marknadsföring i de länderna under två år och har fått ett mycket bra utfall på detta, berättar Jimmy Ågren.

Stora volymer
En specialitet hos AD-Plast är produkter med höga glasfiberhalter och framför allt produkter i stora volymer. Företaget har ett antal artiklar som produceras i 300-400 miljoner enheter om året.
– Vi har kunskapen om hur en plastbit ska designas för att få mest optimalt utfall och vilken typ av material man ska använda sig av. AD-Plasts unikitet är att vi har egen verktygsavdelning, i huset. I huset har vi också montering, tryckning och printning, men vår kärnverksamhet är formsprutning.

Erbjuder lagring
AD-Plast erbjuder lagring av kunders produkter i Anderstorp. När order kommer med en leveransadress så sköter företaget logistiken och skickar produkten till nämnda adress.

AD-Plast växer kontinuerligt och har de senaste tre-fyra åren ökat med ca15 procent per år. Jimmy Ågren ser en framtida positiv tillväxt.
– Vi sköter allting från idé till färdig produkt ”from vision to reality”, säger Jimmy Ågren avslutningsvis.