Mån 22 apr / År 42 / Nr 1 2024

Ett globalt företag med småländska rötter

Ekamant AB är en av de främsta slipmaterialtillverkarna i världen till den globala träindustrin.
Med mer än 80 års erfarenhet av denna industri är företaget också en av de äldsta aktörerna – liksom en av de mest innovativa, med en lång tradition av att lansera nyskapande teknik. Det första antistat slippapperet är till exempel ett patent från Ekamant redan på 70-talet.

– Våra slipmaterial hittar man i allt från stora moderna tillverkningslinjer till mindre snickerier från Kina till USA. Men vi har fortfarande produktionsanläggningen för tillverkningen av samtliga slipmaterial samt huvudkontoret och vårt hjärta kvar i Markaryd, där Ekamant grundades 1928, säger företagets VD Per Thorsell.
Ekamants produkter säljs idag i mer än 45 länder över hela världen. Egna dotterbolag finns i åtta länder och företaget har cirka 430 anställda totalt.
Tillverkningen av allt slippapper sker i produktionsanläggningen i Markaryd därifrån stora jumborullar av färdigt slippapper skickas ut till den globala marknaden – antingen via egna dotterbolag och konfektioneringsanläggningar eller via självständiga distributörer för konfektionering till färdig produkt som till exempel ändlösa band, ark, rondeller etc. nära marknaden och slutkund.
Egna dotterbolag med konfektionering finns i Kina (en anläggning i Beijing och en anläggning i Shenzhen), Indonesien, Polen och Sydafrika. Företaget har dessutom egna säljbolag i Baltikum, Tyskland och Danmark.

Långa relationer
– Vi har ett 30-tal distributörer utspridda över hela världen och de flesta av dem har vi jobbat tillsammans med i decennier. Många gånger har jobben gått i arv hos distributörerna till någon son eller dotter och de har blivit som en Ekamant-familj. Detta samarbete betyder oerhört mycket för oss och ger en stabilitet, kunskap och servicekänsla till och om våra kunder i samtliga marknader, säger Per Thorsell.
Det finns många konkurrenter till Ekamant när det gäller slipmaterial, men inom träindustrin är företaget från Markaryd ett av de ledande i världen.
– Det är få i branschen som har varit så koncentrerade på träsidan och det har gjort att vi har byggt upp en mycket stor kunskap om detta. De flesta av våra säljare, distributörer och tekniker har inte bara kunskap om tillverkningen av slipprodukterna utan också om slipprocessen hos kunderna. Det gör att de kan vara med på plats hos kunderna och ställa in maskiner och ge råd om hur och vad man ska slipa och vilken typ av produkt man ska använda. Det gäller både obehandlat trä och lackering av träprodukter, berättar Per Thorsell.
Kunder till Ekamant är i princip alla branscher som jobbar med trä: möbelindustrier (till exempel Swedboard IKEA), snickerier och kökstillverkare.

Konfektionering i Sverige
Under året har konfektioneringen till färdiga slipband för marknaderna i Norden, Baltikum, Tyskland. Österrike och Holland koncentrerats till en produktionsanläggning i Strömsnäsbruk, där man har en mycket konkurrensstark produktionslinje för automatisk tillverkning av till exempel bredband.
– Ökning av säljvolymerna i marknaderna det senaste året samt koncentration till en produktionsenhet har gjort att vi har varit tvungna att anställa mer personal i produktion samt att vi nu kör delar av produktionen i 3-skift. Vi plockar hem konfektioneringen till Sverige för dessa länder för att bli mer kostnadseffektiva genom ett större flöde i produktionen. Vi kommer genom detta på sikt kunna erbjuda våra kunder en bättre service och flexibilitet, speciellt för den egna hemmamarknaden i Sverige, men även till övriga marknader som kommer att servas härifrån, säger Per Thorsell.

Nya idéer om förbättringar
På Ekamant diskuterar man ständigt nya idéer om hur man ska förbättra sina produkter. Målet är alltid detsamma: hur ska man få sina slippapper att bli ännu bättre, starkare och hjälpa kunderna i deras processer.
Sedan i somras har Ekamant till exempel tagit fram och lanserat två nya produkter som idag tillverkas i produktionslinjen i Markaryd – en ny produkt som används till ”segmentband” inom träskivindustrin, som till exempel MDF, HDF, plywood och spånskivor samt en ny produkt riktad mot hårdträ och kanske framför allt parkett golvsindustrin – ClearCut. Utöver detta ligger det ett antal nya produkter i pipeline som Ekamant hoppas kunna lansera under den närmaste perioden.