Mån 22 apr / År 42 / Nr 1 2024

Ett Gnosjöföretag med lång erfarenhet av press- och kokillgjutning

Metallfabriken EVO AB i Gnosjö har lång erfarenhet av pressgjutning och kokillgjutning av smälta metaller och jobbar till exempel med zinkgjutning och aluminiumgjutning.
Familjeföretaget grundades av tre bröder 1945 och drivs idag av tredje generationen.

Det som fick bröderna Edwin, Valfrid och Oscar att börja i egen regi var den svåra arbetssituationen som rådde under depressionen. I slutet på 30-talet började de i liten skala med att putsa gjutgods som andra Gnosjögjuterier hade gjutit och verksamheten bedrevs i Edwins uthus.
1945 byggdes fabriksfastigheten på Långgatan i Gnosjö och då etablerades namnet Metallfabriken EVO AB.
I början handlade det om sandgjutning, vilket senare även ledde till kokillgjutning. 1960 köptes den första pressgjutningsmaskinen och samtidigt byggdes fabriken till första gången.
Under 60-talet gick Edwins och Oscars söner, Lennart och Johnny, in som delägare i företaget och förde med sig nya idéer och kunskaper.

Tredje generationen
Idag ägs Metallfabriken EVO av tredje generationen. Lennarts dotter Annelie Jönsson och hennes man Lars äger halva företaget och Johnny och hans son Jonas äger den andra halvan.
Företaget sysselsätter idag 15 anställda. Omsättningen för 2011 landade på 37,5 miljoner kronor.
Lars Jönsson, som är VD idag, började feriearbeta på företaget 1972 och har således 40 års erfarenhet av branschen. 1976 blev han fast anställd och 1985 gick han och hans fru Annelie in som delägare i bolaget.
– Vår specialitet är hög flexibilitet och att anpassa oss efter kundernas önskemål och skräddarsy lösningar till dem. Totalt har vi cirka 120 kunder och närmare 1 000 artiklar, säger Lars Jönsson.

Kokillgjutning och pressgjutning
En av EVO´s specialiteter är kokillgjutning. En klassisk användning av kokillgjutning är när detaljerna som ska tillverkas kommer att utsättas för stora påfrestningar och där det är höga krav på tryck och täthet.
Pressgjutning började användas i mitten på 1800-talet för att effektivt och detaljrikt gjuta bokstäver. Med pressgjutning kan komplicerade detaljer framställas med stor måttnoggrannhet och bättre ytfinhet än till exempel sandgjutning. Gjutningen sker i helautomatiserade maskiner och EVO använder aluminium och zink som smält metall.

Kollegor – inte konkurrenter
– Vi är inte så många gjutare i landet som håller på med detta, kanske ett 50-tal, så vi konkurrerar inte inbördes i Sverige. Tvärtom samarbetar vi mycket och kallar konkurrenterna för kollegor istället. Vi träffas på mässor, tittar på varandras utrustning och lär oss av varandra. Vi känner att det är vi mot dem, och med dem syftar jag i huvudsak på företag i Asien. När man kör automatiskt, som vi gör, och inte så mycket handpålägg, så är vi konkurrenskraftiga med Asien, säger Lars Jönsson, som ser ljust på framtiden för familjeföretaget EVO.
– Johnny är ju gott och väl pensionär, men han följer sin fars och farbröders exempel och går här av rena nöjet. Jag har fortfarande tio år kvar till pensionen och Jonas är tolv år yngre än mig. Därför har vi en ganska bra överlappning och det är ingen risk att alla slutar samtidigt.
Metallfabriken EVO ökade sin omsättning med 40 procent förra året och kunderna är nöjda. Det ger en antydan om att företaget kommer att finnas kvar i åtskilliga år till.