Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Ett konsultföretag i Karlstad som levererar högkvalitativa IT-tjänster

Sogeti är ett konsultföretag som levererar högkvalitativa IT-tjänster på den lokala marknaden.
Koncernen sysselsätter cirka 22 000 anställda globalt och på kontoret i Karlstad arbetar drygt 50 personer.
– Här i Karlstad har vi valt att fokusera oss på Microsoft. Det är framför allt deras produkter och utvecklingsverktyg vi använder, säger Bengt Löwenhamn, säljare och konsultchef på Sogeti i Karlstad.

Sogeti i Karlstad startades 1967 under namnet Värmlandsdata och köptes sedermera upp av Capgemini, som också startades 1967. 2003 beslutade man sig för att dela koncernen i två bolag – Sogeti och Capgemini.
Sogeti arbetar nära lokala beslutsfattare och erbjuder sina kunder en kombination av bred teknisk kunskap och spetskompetens på IT-området.
Företaget har en omfattande verksamhetskunskap inom många olika branscher. I Karlstad är man specialiserad inom följande branscher:

• Papper och massa
• Stål och verkstad
• Hälso- och sjukvård
• Universitet
• Offentlig sektor

– För landstingsvärlden sköter vi om en del vårdsystem och har till exempel ett kvalitetsregister, som Sveriges hela cancerforskning använder. Vi jobbar också mot utbildningsväsendet, till exempel Karlstads Universitet och Chalmers. Ett annat område är olika myndigheter, till exempel Skatteverket och MSB, ”Myndigheten för samhällsskydd och beredskap”, som finns här i huset, berättar Bengt Löwenhamn.
Sogeti i Karlstad ingår i Region Mitt, där också kontoren i Örebro, Västerås, Fagersta, Borlänge, Gävle och Sandviken ingår. Den lokala marknaden är området runt Karlstad, Värmland och Dalsland.

Nationella center
I Karlstad finns företagets nationella Sogeti Center of Industrial IT, som Bengt Löwenhamn ansvarar för.
Sedan över 40 år har Sogeti i Karlstad samlat på sig erfarenhet av produktionsnära IT-lösningar. Inom centret är man specialiserad på skräddarsydda lösningar för produktionsåterrapportering och uppföljning, s.k. MIS/MES-system.
– Vi jobbar med Industrial IT över hela landet och hjälper även andra Sogeti-kontor att komma igång med det, berättar Bengt Löwenhamn.
I Karlstad finns också ett av företagets Sogeti Center of Microsoft Excellence. Man kan använda centrets expertis när man med hjälp av moderna Microsoft-baserade IT-lösningar vill effektivisera verksamheten och skapa mervärde i sin organisation.
Alla Sogeti-kontor jobbar med lokala kunder, som beroende på företag har verksamhet i ett eller flera länder.
– Vi är mycket synliga hos våra kunder, men även i tidningar och andra medier, både lokalt, nationellt och internationellt.

Mycket muskler
– Fördelen med Sogeti är att vi är ett stort företag med mycket muskler. Vi finns representerade i stort sett över hela landet och är därmed en lokal spelare nära våra kunder. När det gäller konkurrensen är den inte så stor på den industriella IT-sidan. Det är betydligt tuffare konkurrens på webb- och portalsidan. Det finns många mindre bolag som bygger Intranet- och Internetlösningar. När det gäller integration, som är ett av Karlstadskontorets främst expertisområden, är det en stor utmaning att hitta resurser och folk med erfarenhet, säger Bengt Löwenhamn.
I december 2011 avslutade Sogeti i Karlstad ett projekt för SAPA i Finspång.
– Vi har byggt ett produktionsadministrativt system, där operatörerna både kan se vad de förväntas producera och återrapportera vad som har producerats, säger Bengt Löwenhamn.
Visionen för framtiden för Bengt är att Sogeti ska fortsätta att växa och att de blir involverade i fler intressanta projekt.
– Vad det gäller mitt eget område, industriell IT, så är vår utmaning och vision att hjälpa de andra 21 Sogeti-kontoren att också komma igång med den verksamheten, säger Bengt Löwenhamn avslutningsvis.