Mån 15 apr / År 42 / Nr 1 2024

Ett ledande teknikkonsultföretag med lång erfarenhet

Året var 1895 då den första svenska ångpanneföreningen bildades av ägare till ångpannor och andra tryckkärl. Den fick namnet Södra Sveriges Ångpanneförening.
Idag är ÅF ett ledande teknikkonsultföretag med cirka 4.500 medarbetare och kunder över hela världen.

ÅF erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt samt utveckling av produkter och IT-system.
ÅF kombinerar avancerat ingenjörskunnande, förnyelse och modernaste teknik med mångårig tradition och förankring i svensk industri. Få teknikkonsulter har idag samma bredd och resurser.
Genom ÅF´s breda kunskap får företaget förmånen att vara en viktig resurs i en rad framtidsinriktade uppdrag inom de mest skiftande områden för både stora och små företag. Det kan vara allt från utveckling av mobiltelefoni till projektering av energianläggningar.

Fyra divisioner
ÅF är organiserat i fyra divisioner: Energy, Industry, Infrastructure och Technology. Divisionerna är indelade med utgångspunkt från kunderna och den egna kompetensen.
ÅF i Gävle bildades i början av 90-talet och sysselsätter idag cirka 40 anställda.
– Vi är tekniska konsulter och här i Gävle jobbar vi med två divisioner; Industry och Infrastructure. Inom industrin jobbar vi i deras organisationer med olika projekt och tekniska lösningar och inom infrastruktur jobba vi med energieffektivisering, berättar Max Allemo, chef på ÅF i Gävle.

ÅF har lösningen
ÅF förfogar över mer än 100 miljoner ingenjörstimmars samlad erfarenhet. Denna erfarenhet och alla lösningar dokumenteras i företagets unika kunskapsbank, ONE, tillgänglig för varje medarbetare. Detta innebär att:
• varje ÅF-medarbetare kan använda ÅF´s kraft
• ÅF är redo för varje teknisk utmaning, nu och i framtiden
– Våra kunder består av små och stora verkstadsindustrier och våra största kunder är Korsnäs och Sandvik. Just nu är vi huvudkonsult åt Bomhus Energi. Vi bygger ett kraftvärmeverk åt dem och projektet sysselsätter totalt cirka 40 man, berättar Max Allemo.
ÅF har totalt cirka 4.600 medarbetare. Företagets bas finns i Europa, men verksamheten och kunderna finns i hela världen.
Omsättningen 2010 uppgick till cirka 4,8 miljarder svenska kronor.
– Framtiden ser bra ut för oss. Vi har lång framförhållning, vilket inte är så vanligt i den här branschen. Jag ser det som att marknaden har vaknat till liv igen, säger Max Allemo avslutningsvis.