Mån 22 apr / År 42 / Nr 1 2024

Ett livförsäkringsbolag med rötter i 1700-talet

Allmänna Änke- och Pupillkassan i Sverige, i dagligt tal kallat Änke- och Pupillkassan eller bara Änkan, bildades 1783 och är troligen världens äldsta ännu existerande livförsäkringsbolag.
Änke- och Pupillkassan erbjuder ekonomiskt skydd till efterlevande ifall familjeförsörjaren skulle avlida under försäkringstiden.

Pupill är ett gammalt ord för myndling eller minderårigt föräldralöst barn, och det var just omsorgen om änka och barn som gjorde att statligt anställda startade Civilstatens Enke- och Pupillkassa 1740. Denna slogs 1783 ihop med Militiestatens, det vill säga militärens, kassa och det nya bolaget stadfästes av kung Gustav III år 1784. Detta år räknas som Änkans startår.
Änke- och Pupillkassan är ett ömsesidigt försäkringsbolag. Det innebär bland annat att vinsten från bolagets verksamhet fördelas i form av återbäring till försäkringstagarna. De som är försäkringstagare är också delägare i bolaget och blir inbjudna till stämman som årligen genomförs i maj månad.

Hög solvensgrad
– Änkans konsolideringsnivå ligger idag på 155-156 procent och vad det gäller återbäringsräntan så ligger den på åtta procent. Vår solvensgrad var 495 procent den 29 februari 2012 och så vitt jag vet så finns det inget annat bolag i Sverige som har så hög solvensgrad, säger Lena Schelin, VD på Änkan.
Den kollektiva konsolideringsnivån kan förklaras som förhållandet mellan marknadsvärdet på ett bolags tillgångar och åtagande. En konsolideringsnivå över 100 procent innebär att tillgångarnas marknadsvärden är högre än åtagandena.
Solvensgraden visar värdet på Änkans tillgångar jämfört med värdet av det man lovat sina kunder i form av framtida garanterade utfästelser. Änkans solvensgrad den 29 februari 2012 var 495 procent.
– Det är oerhört mycket. Som regel brukar solvensgraden hos ett bolag ligga på 116-120 procent, säger Lena Schelin och tillägger:
– Ett försäkringsbolag fungerar ju så att försäkringstagarna har ett gemensamt kapital, en påse med pengar som de i princip kan besluta över. Den påsen var ganska stor hos Änkan redan i mitten av 1800-talet. Man hade ett överskott på 1,7 miljoner kronor, vilket var mycket pengar på den tiden. Den dåvarande styrelsen beslutade då att dessa pengar inte bara skulle gå till befintliga kunder utan de skulle också tillfalla kommande kunder. På den vägen är det; vi är fortfarande angelägna om att vårt kapital verkligen ska räcka till de som är försäkringstagare hos oss.

Öppen för alla
Änkan är idag öppen för alla oavsett yrkesgrupp.
– Vem som helst kan teckna en försäkring, men vi går inte ut och gör några marknadstäckande kampanjer. Vi vill bara få in 250-300 nya försäkringstagare per år. Om vi skulle få 500 eller 1 000 så skulle det förstöra vår fina solvensmarginal och då kan vi inte betala ut så mycket återbäring som vi önskar, säger Lena Schelin.
Änkans livförsäkring utbetalas med ett engångsbelopp och skyddar en familj eller ett företag ekonomiskt om den försäkrade avlider. Det finns också ett riktigt bra familjeskydd som kan betalas ut som en pension till efterlevande så länge man önskar. Det unika med produkterna är att de är återbäringsbildande. Med det menas att det ekonomiska överskott som uppstår, genom en bra kapitalförvaltning, ett gott kundurval och låga kostnader, fördelas till respektive livförsäkring, antingen genom en sänkt premie eller en höjd förmån.
Om man överlever sin försäkring finns det dessutom möjlighet att få en slutåterbäring.

Nya målgrupper
– Vår framtidsvision är att vi ska få möjlighet att presentera Änkan för målgrupper som kan ha nytta av våra produkter. Det kan vara delägare eller någon enskild person som är viktig för ett företag. I det första fallet handlar det om att delägarna i ett företag går samman och försäkrar varandra. Fåmansbolag kan vara sårbara i den meningen att delägarna ofta är entreprenörer som arbetar tillsammans för att förverkliga en gemensam vision eller idé, ofta med högt ekonomiskt risktagande och personligt borgensåtagande, säger Lena Schelin.
Kompanjonförsäkring är en livförsäkring som delägarna i ett fåmansbolag tecknar för varandra. Skulle någon avlida står övriga kompanjoner som förmånstagare. En kompanjonförsäkring är till för att underlätta ekonomiskt för övriga delägare att förvärva den avlidnes ägarandel.
I det sistnämnda fallet är det företaget som försäkrar sig mot den ekonomiska förlusten som kan uppstå när en nyckelperson avlidit och att man snabbt kan ersätta med en annan. Det kan annars bli kostsamt för företaget.
– En annan målgrupp är familjer som kanske har en bra ekonomi, men en dyr bostad. Om en familjeförsörjare skulle dö kan det bli stora problem att betala lånen och de löpande kostnaderna för den som blir kvar, säger Lena Schelin.
Lena Schelin har varit VD på Änke- och Pupillkassan sedan november 2010. Hon är beteendevetare i botten och har haft flera specialisttjänster inom olika försäkringsbolag innan hon kom till Änkan.
Änke- och Pupillkassan har idag fyra anställda eller egentligen 3,2 eftersom aktuarien bara arbetar en dag i veckan.
De huserar i en egenägd fastighet på Munkbron i Gamla stan i Stockholm ett stenkast från Riddarhuset och Riddarholmskyrkan. Vilket betyder att personalen, utöver att vara specialister på efterlevandeskydd, också är fastighetsskötare med allt vad det innebär.