Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Ett lönsamt IT-tjänsteföretag i Karlstad

Logica är ett ledande internationellt IT-tjänsteföretag med 41 000 medarbetare, varav 5 500 i Sverige.
Företaget erbjuder verksamhetsinriktade konsulttjänster, systemintegration och outsourcing till sina kunder runt om i världen, inkluderande många av Europas största företag och organisationer.

Logica grundades 1969 i England samtidigt som WM-data grundades i Sverige. Logica köpte 2006 WM-data för att få marknadstäckning i Norden och den 27 februari 2008 bytte man namn till Logica även i Sverige.
Kontoret i Karlstad har funnits sedan 1976 och sysselsätter idag 180 anställda.
– Vi har en konsultdel, en produktutvecklingsdel och en infrastrukturdel. Konsultdelen består av ungefär halva kontoret och vår största kund är försvaret, berättar Lennart Florell, som är platschef och konsultchef på Logica i Karlstad.
Logica förvaltar försvarets ekonomi- och logistiksystem för underhåll, lager och verkstadsproduktion och arbetar med drift av säkra system och sekretessbelagd information. Det viktigaste uppdraget för försvaret är att sköta deras logistiksystem.
– Vi har 30 medarbetare från Logica och 15 underkonsulter som arbetar med detta system. Här i Karlstad är vi ett center inom Logica för att arbeta inom olika försvarsprojekt. Vi har mycket långa relationer med våra kunder och medarbetarna är väldigt kompetenta och har djup kunskap om våra kunders verksamhet, säger Lennart Florell.
Utöver försvaret jobbar Logica Karlstad mycket med e-handelslösningar åt bland annat Atlas Copco och med konfigureringssystem för Ericsson och Alfa Laval.

Ett lönsamt kontor
Logica har cirka 35 kontor i Sverige och kontoret i Karlstad är ett av de mest lönsamma.
– Vi har alltid haft en stabil verksamhet i Karlstad oavsett om konjunkturen har gått ned eller upp. Jag har jobbat här sedan 1991 och vi har under alla dessa år inte haft några röda siffror, säger Lennart Florell.
– Vi har rekryterat 25 nya medarbetare under 2011 varav 10 av dem direkt från universitet, vilket känns mycket inspirerande och stimulerande. Vi har ett mycket bra samarbete med universitet som vi fortsätter utveckla hela tiden. Det är viktigt att ha bra kontakter med IT-utbildare och hitta rätt personer tidigt, säger Lennart Florell.
Logica skapar värde genom att integrera människor, affärsverksamhet och IT. Med långsiktiga samarbeten och djup verksamhetsinsikt skapar Logica innovativa lösningar för sina kunders affärsbehov.
Logica är noterat både på Londonbörsen och på Euronext i Amsterdam.