Fre 27 maj / År 40 / Nr 1 2022

Ett lyft för EFTA

European Flight Training Academy, EFTA, är en modern svensk flygskola placerad på Bromma och Nyköpings flygplats.
Idag har man elever i flera olika utbildningar och vårens kurser är vältecknade.

Just nu genomgår flygutbildningen i Sverige ett generationsskifte där äldre skolor ersätts av nya aktörer med moderna erfarenheter och målbilder. EFTA, som startade 2009, hade redan från början siktet inställt på att bli en kvalitetsleverantör till flygbranschen.
– Kvalitet går inte att bygga in i en organisation efteråt, utan måste finnas med från ritbordet, säger Peter Lindkvist, EFTAs VD.
Bakom EFTA finns personer med god erfarenhet av flygutbildning, men också från andra discipliner. Skolchef Kjell Nygren är erfaren kapten på bland annat Boeing 737 och uppskattad utbildare med åtskilliga elever på meritlistan.
Kvalitetschefen Göran Wik har en bakgrund som pilot, utbildare och inspektör på Luftfartsverket.
Utbildningsrådgivare Peter Larsen är hängiven flygare.
VD Peter Lindkvist kommer från reklambyråbranschen och har ledarskap och marknadsföring som sitt område.
EFTA utbildar trafikflygare, flyglärare och privatflygare och under 2011 har man haft ett 20-tal elever på olika nivåer igång. Under hösten tog EFTA över Nyköpings flygskola komplett med flygplan och allt för att få ökad kapacitet.

Rätt personlighet
Trafikflygutbildningen startar från noll – d.v.s. eleven kanske aldrig suttit i en cockpit och slutar vid färdigutbildad pilot, klar för arbetsmarknaden. I utbildningen ingår cirka 55 timmars skolning i 2-motorflygplan och 30 timmar i 2-motorssimulator, vilket branschens arbetsgivare ser positivt på. Att ha många timmar äkta tvåmotor är en direkt konkurrensfördel. Flygplantypen är den moderna Diamond DA42 med avancerad glascockpit och tysta motorer.
Till EFTAs trafikflygutbildning kommer ungdomar som vill bli piloter efter att ha gått ur gymnasiet, andra har arbetat några år. För att bli antagen som trafikflygarelev krävs läkarintyg på att man är fullt frisk. Dessutom måste man göra ett Compass personlighetstest för att visa att man är av det rätta virket.
– Någon kanske har goda egenskaper generellt, men är han eller hon en risktagare som person så blir det fel. Även om man själv tycker att man är en Biggles så har man inte i den spetsiga änden av ett trafikflygplan att göra, säger Peter Lindkvist.

Arbetsmarknaden
Flygbranschen är en arbetsplats med snabba svängningar.
I Västeuropa finns ett antal piloter, som är utbildade men går utan jobb. Det kan ha flera orsaker.
– Dels är det periodvis en tuff arbetsmarknad och det drabbar alla. Det kan också bero på att den som söker ett pilotjobb inte har det rätta drivet eller den rätta attityden, säger Peter Lindkvist.
De som utbildas nu möter en helt annan situation. British Airways behöver 800 piloter fram till 2015. SAS signalerar ett stort rekryteringsbehov och har ganska hög medelålder på sina piloter, det kommer snart ett generationsskifte. Dessutom finns ett antal tillväxtländer med egna flygbolag som behöver bemannas.
– För den som är ambitiös och har rätt skalle tror jag det är en utmärkt arbetsmarknad för nyutbildade piloter, säger Peter Lindkvist.

2000-talets flygskola
EFTA erbjuder också typinflygning till redan etablerade piloter som ska lära sig från en flygplanstyp till en annan. Just nu utbildas flera som tidigare har flugit Boeing 737 och ska lära sig flyga Airbus A320.
Till EFTAs flyglärarutbildning kommer piloter som vill bli flyglärare. På det sättet breddar de sitt yrkeskunnande och sina intäktsmöjligheter och många tycker att det är roligt att ge något tillbaka till branschen. Här ingår också en stor del pedagogik och utbildningsmetodik.
En annan utbildning hos EFTA är privatflygutbildning. Som privatflygare tar man sig snabbt och bekvämt på semester med familj och vänner eller till affärsmöten där man själv bestämmer flygtidtabellen. Med ett PPL (Private Pilot License) får man flyga enmotoriga propellerflygplan som Piper och Cessna.
– Vi ska vara ett kvalitetsbolag och därför ställer vi höga krav på både oss själva och våra elever. Eftersom vi är en ung flygskola så har vi heller inga ryggsäckar att bära på utan blir en nutida lösning, säger Peter Lindkvist.
Förutom att vara VD är Peter Lindkvist också jobbcoach på EFTA. Han har tidigare hjälpt Arbetsförmedlingen som jobbcoach och vet hur man skapar bra CV och presentationer, vilket nu kan komma de unga trafikflygarna till nytta.