Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Ett marint serviceföretag i Göteborg med erfarenhet och hög service

Dykfirman Frog grundades i liten skala 1969 och har fram till idag utvecklats till ett av Sveriges ledande marina anläggnings- och dykeriföretag. Uppdragen varierar från marina anläggnings- och dykeriuppdrag till konsultuppdrag inom marin, ekologi och teknik.

Frog grundades hösten 1969 under namnet Dykfirma Frog och uppdragen var från början knutna till den svenska varvsnäringen och det svenska försvaret.
Frog Marine Service sysselsätter idag cirka 30 anställda och omsätter cirka 30 miljoner kronor.
– Från starten 1969 fram till 1995 var detta ett traditionellt dykföretag med bara fem-tio personer anställda. Därefter blev det en stark tillväxt och 2010 var bolaget som störst med cirka 150 anställda. Det var en koncern med olika typer av inriktningar på vattenverksamhet. En del av koncernen gick i konkurs i somras, men vi finns kvar och ägs idag av Marcon-Gruppen i Ängelholm och drivs av Anders Gullberg och mig, berättar Bill Söderberg, VD på Frog Marine Service,

Uppdrag i och på vatten
Företaget utför alla förekommande uppdrag i och på vatten. Det kan röra sig om inspektioner av fartyg och broar, byggnationer av mindre betongkonstruktioner, muddring samt dykning för olika entreprenadföretag när de bygger broar, kajer och liknande.
– När man bygger brofundament är det ofta under vatten där dykningen blir nödvändig. Vi har också ett antal bogserbåtar och pråmar, som vi använder i olika entreprenadprojekt, berättar Bill Söderberg.
Kunder till Frog Marine Service är främst kommuner, rederier, större byggföretag som Skanska, NCC och PEAB samt konsultföretag när det gäller inspektioner.
– Vår specialitet är inspektioner och rengöring av fartygsskrov, över huvudtaget jobb på fartyg. Vi är också duktiga på mindre muddringsarbeten i små hamnbassänger och fritidsbåtsmariner. Ett växande affärsområde är vår miljökonsultation där vi handlägger tillståndsärenden för alla typer av vattenverksamhet och har egna dykare som utför provtagning och botteninventeringar. Vi har en hög tillgänglighet när det gäller fartygs- och servicearbeten och kan direkt ställa om verksamheten och ge kunderna snabb service när det är akut, säger Bill Söderberg.

Mäter vattenståndet
Just nu arbetar företaget bland annat med ett projekt för Göteborg Vatten. Man sätter upp en serie vattenståndsmätare i Göteborgsområdet för att titta på variationer i vattenståndet. Detta görs dels för att man ska kunna se akuta situationer med högt vattenstånd, men också för att mäta långsiktiga variationer för att kunna se hur pass hotad Göteborg är som stad när man tittar på stigande havsvattennivåer.
Bill Söderberg tycker det är svårt att sia om framtiden eftersom konjunkturen är både skakig och osäker.
– Det som är positivt är att byggen av infrastrukturen generar en del projekt för oss som underentreprenör för de stora byggbolagen. När det gäller handeln så märks lågkonjunkturen tydligt eftersom sjöfarten minskar och då minskar också våra jobb till rederinäringen, säger Bill Söderberg.