Mån 15 apr / År 42 / Nr 1 2024

Ett maskinuthyrningsföretag med bredd

Ramirent AB är ett av Sveriges största maskinuthyrningsföretag med kundcenter från Kiruna i norr till Trelleborg i söder.
Ramirent i Östergötland har nyligen förvärvat uthyrningsföretaget TLM, vilket har gjort att verksamheten har breddats ytterligare.

– Vi har det största utbudet av alla uthyrare när det gäller maskiner och material. Våra kunder kan inrikta sig på att göra sina jobb så sköter vi allt runt omkring, säger Tommy Dettervik, kundcenterchef på Ramirent i Linköping.
Ramirent i Sverige bildades 2004 då Raimrentkoncernen köpte de båda uthyrningsföretagen Altima och Stavdal Sverige. Idag har företaget ett 80-tal kundcenter över hela landet och totalt cirka 650 anställda.
Ramirent AB ingår i den finska Ramirentkoncernen, som har verksamhet i 13 länder och är ett av Europas ledande företag inom maskinuthyrningsbranschen.

Täcker de flesta behov

Ramirents breda produktsortimentet täcker de flesta behov inom bygg- och installationsverksamhet.
Bland produkter kan nämnas:
• anläggningsmaskiner
• byggmaskiner
• kranar & hissar
• ställningar & väderskydd
• bodar, träbodar, stålförråd, stålbodar, personalvagnar
• el & energi
• liftar
På Ramirent kan man ta hand om hela kedjan – från behovsanalys och projektering till installation, logistik, utbildning, underhåll och demontering. Kunderna väljer själv var i processen de vill ha stöd och i vilken omfattning.

Förvärvade TLM
Vid årsskiftet 2011/2012 förvärvade Ramirent AB uthyrningsföretaget TLM, Tannefors Lift Maskinuthyrning.
– I Östergötland hade Ramirent tidigare depåer i Linköping och Norrköping, men i och med förvärvet av TLM har vi nu också en depå i Motala, berättar Tommy Dettervik.
TLM bedriver uthyrning av liftar, ställningar, containers och mängder av olika byggmaskiner.
Företaget har idag 26 anställda i Linköping, fem i Norrköping och fyra i Motala.
– Genom förvärvet av TLM får kunderna det bättre genom att de får tillgång till en större maskinpark på ett samlat ställe och vi blir fler som kan serva våra kunder. Även internt blir det bättre eftersom det blir fler som kan hjälpas åt på våra kundcenter, säger Tommy Dettervik.

Trogna kunder
Under årens lopp har Ramirent och TLM fått många trogna kunder, både riktigt stora företag, men också medelstora och små.
Visionen för Ramirent är att vara det ledande och mest offensiva företaget inom maskinuthyrningslösningar i Europa och sätta standarden för produkter, tjänster och kundservice inom branschen.