Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Ett privatägt transportföretag med kundunika lösningar

Freja Transport & Logistik är ett av de ledande transportföretagen i Norden. Företaget grundades 1985 och sysselsätter idag cirka 130 medarbetare i Sverige.
– Vi är ett av få privatägda nordiska företag i transportbranschen och kan hitta kundunika lösningar, säger Niklas Blomgren, platschef på Freja i Jönköping.

Freja startades i Danmark av Jørgen J. Hansen 1985 under namnet Freja A/S och 1997 ändrades namnet till Freja Transport & Logistik. Företaget är idag representerat i hela Norden och i Sverige finns man i Helsingborg (huvudkontor), Stockholm, Växjö och Jönköping. Det svenska bolaget omsätter totalt cirka 700 miljoner kronor.
– Freja har funnits i Sverige sedan 2007 och sedan september 2009 finns vi i Jönköping. Vi omsätter cirka 20 miljoner kronor i Jönköping och har fem anställda på kontoret och två på terminalen, berättar Niklas Blomgren.
Frejas historia har karakteriserats av vidsträckta beslut och positivt tänkande. Det är en bild av ett dynamiskt, internationellt orienterat företag med en orubblig uppskattning av kundernas behov.

Kundunika lösningar
– Koncernen är relativt stor inom transportnäringen, men samtidigt är vi väldigt flexibla och kan hitta kundunika lösningar. Våra kunder kan få en dedikerad kontaktperson och behöver inte ringa något callcenter eller liknande, säger Niklas Blomgren.
Freja har en trailerflotta på totalt cirka 1 500 enheter som kör dagliga turer från och till Sverige, Norge, Danmark, Finland och kontinenten. Dessutom har man ett flexibelt antal nationella enheter efter kundernas efterfrågan och behov.
– Vi arbetar inom ett brett spektra, vilket gör att vi kan lösa transporter av både styckegods och kompletta enheter, säger Niklas Blomgren.
Frejas kundsegment är skogsindustrin, pappersindustrin, konsumtionsindustrin, bygg, automotiv, livsmedel och verkstadsindustrin.

Enkla värderingar
”Att upprätthålla kvaliteten är nyckeln. Man får hålla sina avtal, vara öppen, uppriktig och permanent rätta sig efter sina kunders behov”.
Det är de enkla värderingarna som Frejas grundare, Jørgen J. Hansen, bildade sitt företag med 1985. Och detta är samma värderingar som har säkerställt en positiv och sund utveckling i företaget ända sedan den blygsamma starten.
Niklas Blomgren ser en tuff konkurrens inom transportbranschen från både små och stora aktörer.
– De är duktiga på sitt sätt, men i och med att vi är privatägt och finns i alla länder i Norden med egna representationer så är vi ett bra alternativ för kunderna. Vi har vuxit kraftigt de senaste åren och det är ett tecken på att det finns utrymme för oss, säger han.