Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Ett rederi med bred verksamhet

Svenska Orientlinien (SOL) bedriver reguljär linjetrafik mellan Skandinavien/Ryssland och Östra Medelhavet samt mellan Sverige och Tyskland.
– Vi är en liten tight organisation, som är extremt entreprenörsdrivet och vi tar snabba beslut, säger Ragnar Johansson, VD på SOL Continent Line och SOL North Europe Service, två av SOL:s dotterbolag.

Ursprunget till Svenska Orient Linien AB grundades 1911 av Broströmkoncernen och man fraktade då sågade trävaror mellan Norden och Östra Medelhavet, främst till Egypten, Israel, Turkiet och Grekland.
SOL North Europe Service startades i januari 2009 och i november 2010 grundades SOL Continent Line.
SOL har haft ett antal olika ägare genom åren, men sedan cirka tio år drivs bolaget av Michael Kjellberg och Lorence Coleman. Moderbolaget heter Imperial Shipping och har sitt säte i London.
SOL har flera affärsområden, bland annat Management Services som sköter Stora Ensos sjötrafiksystem i norra Europa. I det här segmentet hanteras cirka 2,5 miljon ton papper.

Projekt & Contract Cargoes
Affärsområdet Projekt & Contract Cargoes sköter specialtransporter av skilda slag.
– Vi fraktar till exempel alla JAS-plan som Sverige har sålt till Sydafrika och militärlaster för övningar till USA, England och Tyskland. Vi har också tagit hem militärt material från Afghanistan. Förra året körde vi två resor från Cypern och två resor från Kuwait med material till Kanada. Andra speciallaster kan till exempel vara generatorer från Tyskland som ska sättas på plats i Bolivias djungler, berättar Ragnar Johansson.

Ship Management
Affärsområdet Ship Management driver fartyg i SOL-koncernen och externa redare samt hanterar teknisk drift, säkerhetsledning, inköp och planering av fartygsunderhåll.
– Ship Management sköter våra egna fartyg, men vi tar också hand om fyra fartyg för externa ägare, berättar Ragnar Johansson.

SOL Continent Line
SOL Continent Line har valt det strategiska läget Helsingborg, som har bra infrastruktur och ligger direkt vid E4:an och E6:an.
SOL Continent Line startades den 1 september 2010 med två fartyg och trafik mellan Helsingborg och Travemünde och den 3 september i år köpte bolaget en linje mellan Hangö i Finland och Rostock i Tyskland. Den linjen har två fartyg, som är systerfartyg till ett av fartygen som trafikerar Helsingborg – Travemünde.
– Vi har nu tre liknande fartyg och detta skapar en flexibilitet för oss som är ganska unik, säger Ragnar Johansson och fortsätter:
– SOL Continent Line kör bara lastfartyg och tar endast tolv passagerare. Vi fraktar löstrailers och containers och annan typ av last som man kan rulla ombord, till exempel grävmaskiner, husvagnar och fabriksnya bilar.

Ny lagstiftning 2015
2015 får sjöfarten en ny lagstiftning som säger att fartyg bara kan köra med maximalt 0,1 procent svavelinnehåll i bränslet.
Ragnar Johansson är mycket skeptisk till den nya lagen eller snarare den takt som den ska implementeras på, utan rimlig tid till anpassning.
– Vi måste gå från tjockolja till diesel och det är mycket omvälvande för sjöfarten. Eftersom det är en enorm brist på diesel kommer priserna att skena iväg och kostnaderna kommer att öka med minst 50 procent. Kartan inom sjöfarten kommer att ritas om efter 2015 och allt som finns idag måste omprövas, säger han.
SOL Continent Line har dock förberett sig för den nya lagen och har börjat köra den kortaste sträckan med den lägsta farten mellan Tyskland och Finland. Då blir det också den lägsta bränsleförbrukningen.
– Vi har positionerat oss i den trafiken så mycket vi någonsin kan. När det gäller trafiken mellan Sverige och Tyskland kör vi inte den kortaste sträckan, men däremot med den lägsta farten. Idag har vi i särklass den lägsta bränsleförbrukningen av fartyg som trafikerar den linjen, säger Ragnar Johansson, som började arbeta på SOL 2008.
Han började sin bana som styrman på Stena Line och var till sjöss i 16 år. I tio år var Ragnar linjechef och i tre år ansvarade han för trafiken mellan Sverige och Polen och i sju år mellan Göteborg och Tyskland.

– Vår framtidsvision på SOL är att vara kundernas första val när det gäller löstrailertrafiken. Vi vill också utveckla den trafik vi har idag och ge allt bättre service till våra kunder, säger Ragnar Johansson.

Administrationen av SOL och dess dotterbolag är samlade under samma tak i Klippan, Göteborg. Bolaget sysselsätter 50 anställda i land.