Sön 14 apr / År 42 / Nr 1 2024

Ett rekryterings- och bemanningsföretag inriktat på logistik och transportkompetens

Add logistics är ett bolag som är specialiserat på rekrytering och bemanning av tjänster med Transport- och Logistikkompetens. Företaget jobbar med alla typer av positioner från speditörsassistenter till VD och kunderna finns över hela Sverige.

– Företaget startades 2001 av ett antal aktörer i transportbranschen som ansåg att det behövdes professionell rekryteringshjälp av tjänstemän inom transport- och logistikbranschen, berättar Carl Juviken, VD på Add logistics.

Genom att anlita Add logistics sparar kunden både tid och pengar. Företaget anpassar sig givetvis efter kundens behov, men erbjuder som utgångspunkt två standardlösningar i rekryteringsprocessen: Fullservice och Rekrytering Light.

Fullservice innebär att Add logistics tar över hela rekryteringsprocessen från kunden, innefattande kravprofil, annonsering, urval etc.

Light är ett komplement för företag som redan har påbörjat sökandet efter nya medarbetare eller vill ha alternativ vid en internrekrytering. Light är en förenklad tjänst där Add logistics presenterar profiler från företagets kandidatbank. Inga extra intervjuer eller extern sökning utförs.

Bemanning
– Istället för att själva anställa kan våra kunder välja att hyra in en kompetent person från Add logistics. Urvalet sker i samråd med kunden efter behov med samma principer som i en rekrytering. Uppdragens längd varierar från cirka två månader upp till 1,5 år. Cirka 90 procent av våra bemanningsuppdrag leder till en fast tjänst för den uthyrde på kundföretaget. Detta är något som vi naturligtvis ser som mycket positivt, säger Carl Juviken.

Endast tjänstemän
– Vi arbetar enbart med tjänstemän, s.k. white colours, alltså inte lagerpersonal, chaufförer och liknande. Vår kärnkunskap ligger på transportlogistik i alla dess former och våra naturliga kundgrupper är till exempel speditörer, åkerier, rederier och skeppsmäklare, berättar Carl Juviken.
En växande kundgrupp för Add logistics är icke transporterande företag, alltså större internationella bolag som själva behöver någon form av logistik- eller transportkompetens.
Add logistics vänder sig mot kunder över hela Sverige med fokus på Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingborg.

Kompetent arbetskraft
På Add logisics är man mycket mån om att stå i kontakt med kompetent arbetskraft inom logistik- och transportvärlden. Företaget jobbar med alla typer av positioner från speditörsassistenter till högre tjänstemän.
Inom bemanning kan Add locistics tack vare sin uppdaterade kandidatbank snabbt finna kandidater för uthyrning till kund. Add logistics står då för försäkringar, sociala avgifter, pension, semester och eventuell sjukfrånvaro. Kunden kan när som helst, förutsett att parterna är överens, välja att rekrytera den uthyrda personen.

Add logistics har cirka 20 anställda och företaget har kontor i Göteborg och Stockholm.
– De flesta av oss som jobbar i företaget har ett förflutet i transportbranschen och kan kundernas behov. Vi är relativt ensamma om att vara nischade enbart på transport och logistik och vi ser positivt på framtiden för företaget, säger Carl Juviken.

Carl har jobbat inom transportnäringen i hela sitt yrkesverksamma liv och började sin karriär på budfirman Adena Picko. Han har bland annat varit med om att starta kurirföretaget UPS i Göteborg, varit verksam i olika speditionsbolag samt rederier och sedan mars 2011 är han VD på Add logistics.