Lör 20 apr / År 42 / Nr 1 2024

Ett serviceföretag för sjöfart till havs

Topoil i Göteborg har specialiserat sig på att leverera marina bränslen till fartyg i Skandinavien.
Företaget startades på 1960-talet och sysselsätter idag tio anställda.
– Vi är ett serviceföretag för sjöfart till havs och erbjuder service dygnet runt, året runt, berättar Lars Malmbratt, säljchef på Topoil.

– Vår bas är i Göteborg och Skagen i Danmark, men vi går även till Norge och ned till Tyskland och övriga Danmark. Slutkunder är rederier över hela världen, men även mellanhänder som till exempel mäklare, som förmedlar kontakterna, berättar Lars Malmbratt.
Att leverera oljor ute till havs ställer stora krav på att man är aktsam och att man har höga säkerhetskrav.
– Det får inte bli någon incident när man hanterar olja till sjöss, men vi arbetar med lokala redare som har flera generationers erfarenhet av den här typen av verksamhet.

Hårda krav
Överföringen av oljan till båtarna går till så att bunkertankern lägger sig långsides med den mottagande båten och pumpar över oljan. De oljebolag som levererar ställer hårda krav på de som fraktar olja – man måste vara godkänd. Kraven från oljebolagen är ofta hårdare än myndighetskraven.
Topoil har sitt huvudkontor i Göteborg, där tio personer är anställda.
– Vi sköter hela vår verksamhet från Göteborg. Det vill säga allt från att kunden tar kontakt och förhandling om pris med oljebolag till bunkring. Det normala inom sjöfarten är spotpriser, berättar Lars Malmbratt.
Topoil lastar och levererar i huvudsak långsvavlig olja från skandinaviska raffinaderier.
En stor del i arbetet är att hantera logistikfrågor, skepp som ska hämta olja, möta upp kunden på lämplig plats och så vidare.

Hög service
På Topoil är man alltid mån om att hålla en hög servicenivå gentemot kunderna.
– Vi måste göra en så smidig operation som möjligt och vi får aldrig försena en båt. Det är speciellt viktigt i Göteborgs hamn eftersom det vi gör kan påverka hamnen och hamnens rykte i övrigt, säger Lars Malmbratt, som märker att konkurrensen är hård i branschen.
– Vi är fyra bolag som konkurrerar på samma marknad. Traditionellt sett så är det inte många kontrakt utan det mesta styrs av varje affär som dyker upp. Det är auktionsförfaranden 10-15 gånger varje dag, där man försöker få tag på affären.
Topoil byggde nyligen en ny bunkerbåt i Turkiet, som levererades i mitten av oktober från varvet till ägaren.
– Vi har en filosofi att växa sakta för att öka marknadsandelar och successivt expandera i ytterområdena i vårt operationsområde, säger Lars Malmbratt avslutningsvis.