Fre 2 dec / År 40 / Nr 5 2022

Ett stort behov av mekaniker och tekniker för flygplan och helikoptrar

Nordiskt FlygTeknikCentrum i Luleå utbildar flygmekaniker och flygtekniker med specialinriktning mot allmänflyg och helikopter.
Utbildningarna startades 1990 och sedan år 2000 sker verksamheten i bolagsform.
– Det är idag ett stort behov av mekaniker och tekniker för flygplan och helikoptrar, säger Peter Lindberg, VD på NFTC, Nordiskt FlygTeknikCentrum

Visionen när NFTC startades var att skapa ett flygtekniskt utbildningscentrum och för att göra detta måste man få alla tillstånd som behövdes. Idag har företaget tillstånd att utbilda flyg- och helikoptermekaniker samt flyg- och helikoptertekniker via EASA, European Aviation Safety Agency.
NFTC samverkar med ett antal olika flygföretag i närregionen och över hela landet, där studenterna får delar av sin praktiska utbildning. Stor vikt läggs även vid kvalificerad utbildning för personalen samt internationella kontakter och utbyten.
– Många av eleverna kommer till oss från årskurs nio och går här i tre år. Sedan går de tre terminer på yrkeshögskola och läser vidare till tekniker. De som redan har arbete kan också söka till teknikerutbildningen på tre terminer och examinera sig som flygtekniker. De måste ha en praktiktid efteråt innan de får ett certifikat, berättar Peter Lindberg.

God arbetsmarknad
– Arbetsmarknaden är mycket bra för våra elever. Det är en stor brist på tekniker och mekaniker inom försvaret. Flygvapnet har ett jättebehov av flyg- och helikoptertekniker framöver, det behövs 40-50 personer de närmaste åren, säger Peter Lindberg.
På den civila helikoptersidan ser det likadant ut. Boeing har tillsammans med flygmyndigheter över hela världen gjort en kontroll över behovet fram till 2027 och då rör det sig om en brist på en miljon tekniker och piloter. Av dem kommer det att bli en brist på cirka 600 000 tekniker och bara i Europa är det ungefär 127 000 tekniker och mekaniker som kommer att saknas under den här perioden.

Ett utbildningsansvar
Flygteknikerutbildningen i Luleå har med sin regionala placering ett utbildningsansvar mot i första hand Norrlandsregionens krav och efterfrågan. Den idag specifika infrastrukturen inom flygområdet i Norrland med en blandning av tung luftfart och medelstora/mindre allmänflygföretag samt Flygvapnets största flygflottilj F21, placerad på Kallax flygplats, gör att Luleås flygteknikutbildning är ett måste för nyrekryteringen.

Beställningsutbildningar
– Vi erbjuder även beställningsutbildningar direkt mot flygbolag och försvaret. Eftersom vi är ett bolag kan vi också agera utanför landets gränser och har även uppdragsutbildningar i Finland, berättar Peter Lindberg.
NFTC har idag tolv anställda och fyra-sex konsulter. Eleverna på NFTC kommer från hela landet och cirka tolv procent av dem är kvinnor. Och detta är en siffra som växer.
– Både den civila branschen och flygvapnet behöver mer folk och vi måste marknadsföra oss mer och attrahera ytterligare elever att komma in i branschen. De som går hela vägen och får sitt certifikat kan tjäna mycket pengar. Detta är en global marknad och vi har före detta elever som idag jobbar över hela Europa, berättar Peter Lindberg, som har jobbat med flyg och flygregelverk sedan 1993.