Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Ett tryggt boende i Eda kommun

Eda Bostads AB har varit verksamt på bostadsmarknaden i Eda kommun sedan 1942 och äger idag 832 lägenheter och cirka 50 lokaler.
Bolaget har lägenheter i Charlottenberg, Koppom, Åmotfors, Adolfsfors, Flogned, Lässerud och Skillingsfors.

Eda kommun är vackert beläget i västra Värmland. Kommunen ligger vid den svensk-norska gränsen, vilket har påverkat utvecklingen av bygden på ett positivt sätt med bland annat en välutvecklad gränshandel.
Merparten av Eda Bostads AB:s lägenheter finns i Charlottenberg, som är kommunens största ort. Fastighetsbeståndet är relativt ungt – de nyaste lägenheterna färdigställdes 2011.
Eda Bostads AB satsar mycket på underhåll och har ett system på uppföljning av felanmälningar.
– Vi arbetar mycket med energifrågor och garanterar att det aldrig är under 20 grader i lägenheterna utan att åtgärder vidtas, säger Erik Olsson, som är VD på Eda Bostads AB.
För att ligga i framkant med driftsoptimering har bolaget anställt en egen energitekniker, som enbart arbetar med energifrågor. Bolaget är dessutom miljödiplomerat.

Bra utveckling
– Eda är en gränskommun som haft en mycket positiv utveckling och vi ser en god utvecklingspotential även för framtiden. Under de senaste tio åren har flera köpcentra byggts i Charlottenberg och Eda Glasbruk, som inneburit hundratals nya arbetstillfällen. Inflyttningen har också ökat, men tyvärr har vi ett negativt födelsenetto, säger Erik Olsson.
Bostadsbeståndet hos Eda Bostads AB har ökat kraftigt de senaste åren.
– Från 1990 till 2004 skedde ingen nyproduktion av bostäder, men från 2005 och fram till idag har vi byggt 82 nya lägenheter, varav 72 i Charlottenberg. Vi kan notera att i början av 90-talet fanns det mer än 200 tomma lägenheter. Idag är bara ett 15-tal lägenheter tomma. Utvecklingen har varit mycket positiv, säger Hans Helldin, uthyrningsansvarig på Eda Bostads AB.
Gert-Ove Axelsson, ekonom på bolaget, tillägger:
– Vi har också byggt ut bredband i samtliga lägenheter i Charlottenberg och Åmotfors. Våra hyresgäster har nu tillgång till ett högklassigt fibernät till en mycket rimlig kostnad.

Svårigheter att bygga
Erik Olsson och hans kollegor märker att handelsetableringarna fortsätter att öka i kommunen och med detta skapas ytterligare arbetstillfällen, vilket i sin tur medför behov av fler bostäder. Thon-gruppen håller för närvarande på med en utbyggnad av det största befintliga köpcentrat.
– Problemet med nyproduktion av bostäder är kostnadsbilden. I vårt område är det orealistiskt att ta ut de hyror som en nyproduktion kräver, säger Hans Helldin.
Eda kommun och Eda Bostads AB har ett gynnsamt läge vid norska gränsen och riksväg 61 samt järnvägen Oslo – Stockholm. Eda ligger bara tolv mil från Oslo och tolv mil från Karlstad. Det är lätt att pendla mellan Sverige och Norge.