Sön 4 jun / År 41 / Nr 1 2023

Ett världsledande företag med lysande framtidsutsikter

Olofsfors AB har funnits med i drygt 250 år. Företaget arbetar med stål i alla dess former och ser ljust på framtiden.

Rätt kvalité kommer aldrig att bli omodernt, säger VD:n Niklas Swanemar.
Historian börjar så långt tillbaka som år 1762 då Olofsfors Bruk i Nordmaling grundades. Den nuvarande ägarfamiljen Wikström köpte upp företaget år 1866 och i dagens läge är det den femte generationen som driver företaget. Det är stål i olika former som gäller. Band till skogsmaskiner och olika typer av härdat slitstål är huvudprodukterna. Man har tillsammans med säljbolagen i Finland och Kanada runt 160 anställda och räknar med att omsätta drygt 435 miljoner kronor i år.

Just band till skogs- och entreprenadmaskiner är Olofsfors största produktområde och försäljningen sker på marknader världen över där skogsbruket är mekaniserat. Rätt band på skogsmaskinen ger alla inblandade stora fördelar. Själva maskinen får bättre framkomlighet, vilket innebär ökad produktivitet och minskade bränslekostnader för entreprenören. Att banden dessutom är konstruerade för att minimera skadorna i skogen och på så sätt skonar mark, skog och rotsystem är mycket viktigt för den som äger marken.

Trots att Olofsfors redan har cirka 75 procent av världsmarknaden så tror man på en fortsatt god tillväxt.
– Ingen har väl kunnat undgå att världen behöver ställa om från ett energisystem uppbyggt kring fossila bränslen till mer koldioxidneutrala, förnyelsebara energikällor. Jag tror att detta kommer innebära ökade avverkningsvolymer vilket i sin tur ökar behovet av skogsmaskiner. Jag är övertygad att majoriteten av dessa maskiner kommer att utrustas med band från Olofsfors AB, säger Niklas Swanemar.
Bruxite är företagets varumärke för högkvalitativa skärstål och slitribbor till exempelvis hjullastare och grävskopor. På detta område är Olofsfors en av de ledande tillverkarna i Norden.
Ännu mer kända i Norden är företagets ljusblåa, snabbmonterade och skärande vägstålssystem för snöröjning, som på exportmarknaderna marknadsförs under varumärket Sharqedges™.
– Intresset är stort, våra vägstål är tunnare än de som används i exempelvis Kanada. Det ger en väsentligt lägre bränsleförbrukning vilket i sig börjar bli en allt viktigare fråga även i Nordamerika, säger Swanemar.

Produktionen sker i en modern och välinvesterad fabrik som ligger ett stenkast från E4:an i Nordmaling, mellan Umeå och Örnsköldsvik. Lokalerna börjar dock vara i minsta laget och förtaget genomför nu en större investering i både lokaler och produktionsutrustning. Man räknar med att pumpa in runt 70 miljoner kronor under de närmaste åren.
– Ägarna har aldrig varit rädda för att satsa och förhoppningsvis kommer vi att kunna inviga de nya lokalerna i samband med vårt 250-års jubileum under 2012, avslutar Swanemar.