Ons 25 maj / År 40 / Nr 1 2022

Ett växande oljebolag i Gävle

1981 köpte Åke Almer en depå med två cisterner i Gävle och bildade Almer Oil & Chemical Storage AB.
Idag är familjeföretaget ett av norra Europas största privatägda cisternlagringsföretag.

1990 köpte Åke Almer en befintlig oljedepå av nio cisterner i Gävle, som företaget byggde om till kemidepå. Under årens lopp har ytterligare cisterner köpts i olika delar av landet och idag har Almer Oil terminaler i Gävle, Härnösand, Köping, Landskrona, Oskarshamn, Skelleftehamn, Sundsvall, Norrköping och Varberg
Almer Oil tillhandahåller skräddarsydda helhetslösningar för verksamheter som kräver cisternkapacitet och bedriver verksamheter i hamnar som är strategiskt placerade runt om i Sverige.
Bolaget ägs idag av grundaren Åke Almer och hans son Lars Almer, som är VD sedan 2010. I koncernen ingår också dotterbolagen Coast Oil AB, Gävle Dala Oljeförsäljning AB och Norddepot AB som har terminaler i Sundsvall.

Höga miljökrav
Under 50- och 60-talen, när depåerna byggdes, fanns det inget miljötänkande i oljebranschen. Men mycket har hänt sedan dess. Numera ställer branschens stora aktörer höga krav på sina partners och leverantörer. Även ett litet företag måste vara miljöcertifierat för att få samarbeta med de stora. Med många stora koncerner på kundlistan, som tidigt ställde miljökrav, genomgick Almer Oil & Chemical Storage AB den långa förvandlingen till att bli både kvalitets- och miljöcertifierat redan 1999.

Säker övervakning
Almer Oil har utvecklat ett enkelt inloggningssystem som säkerställer information och ersätter tidskrävande pappersarbete. Via operatörsterminal beställer chaufförerna själva lastningen genom att knappa in koder för chaufför, tankbil, lastningsställe, vara, volym och tidpunkt, leveransställe, shipmentnummer.
Vid terminalen i Norrköping så alkohol testas chauffören innan lastning kan på börjas helt automatiskt .
Efter utförd lastning skrivs en följesedel ut som kvitto och en rapport skickas via e-post till företagets driftskontor.
I depåerna har inpumpning från företag, nivåmätning i cisterner samt utlastning till tankbilar automatiserats.
Övervakning sker via Internet från en persondator på driftskontoret. Från datorn kan eventuella fel avhjälpas snabbt och enkelt. En annan fördel med den centrala styrningen är att datorer inte behövs lokalt i depåerna.
Almer Oil & Chemical Storage AB har sin bas på Cisternvägen i Gävle.
Företaget sysselsätter 19 anställda och omsätter cirka 60 miljoner kronor.
– Våra kunder litar på vår hantering. Det är ett fåtal aktörer i landet som håller på med vår verksamhet så vi ser ljust på framtiden. Vi fortsätter att expandera, säger Lars Almer.