Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Europas modernaste laboratoriemiljö för produktionsteknisk forskning finns vid KTH

XPRES, Excellence in production research, är ett gemensamt initiativ mellan KTH och Mälardalens högskola (MDH). Projektet syftar till att skapa en internationellt konkurrenskraftig plattform för produktionsforskning som i sin tur stödjer svensk industri i framtida utmaningar på en globalt konkurrensutsatt marknad.

XPRES-projektet finansieras med regeringens strategiska forskningsmedel och är en av två stora satsningar inom produktionsteknik omfattande MDH och KTH. Det andra initiativet utgår från Västra Götalandsregionen och drivs av Chalmers tekniska högskola.
XPRES grundas på de vetenskapliga forskningsområdena produktionsprocesser, produktionssystem och digital teknik. Projektets vision är att skapa en excellent och internationellt erkänd forsknings- och utbildningsmiljö inom avancerad produktion, som på sikt hamnar bland de fem främsta i Europa.
– Tanken bakom XPRES är att skapa bestående värde för det svenska samhället och våra världsledande tillverkningsindustrier genom att sprida kunskap inom de tre huvudområdena: Tillverkning med utnyttjande av nya och framtida material och metoder, Produkt- och produktionsframtagning med hänsyn till ett livscykelperspektiv samt Adaptiv och flexibel produktionsteknik, inleder Bengt Lindberg, som ansvarar för XPRES inom KTH.

Lätta konstruktioner är framtiden
De gemensamma forskningsaktiviteterna ger XPRES både bredd och spets, inom satsningen finns också en gemensam forskarskola liksom virtuella och fysiska laboratoriemiljöer.
Att regeringen valt att satsa på produktionsteknik innebär stora möjligheter för ett område som tidigare varit relativt underfinansierat. KTH och MDH kan nu bl.a. etablera nya professurer och bygga en gemensam infrastruktur inom forskningsområdet. Lindberg fortsätter:
– Vi ökar våra aktiviteter och har idag tillgång till toppmodern utrustning med 3D-modellering och en helt ny CNC-styrd maskin i det experimentella labbet. Här finns också en avancerad vattenbearbetningsmaskin som hanterar nya material som nya metallegeringar, polymerer och kolfiber.
Kunskap om bearbetning av nya material är grundläggande för att industrin på sikt ska kunna ta fram lättare konstruktioner. Det är synnerligen viktigt inom transportsektorn där lätta konstruktioner sparar stora mängder bränsle.
– Det är knappast miljömässigt hållbart att frakta runt 1,5 ton, som en vanlig personbil brukar väga, bara för att handla mat på några kilo som exempel. Vi behöver få fram bättre lösningar och med nya material kan vi komma långt.

Stor betydelse för svensk produktionsindustri
XPRES har tilldelats 80 miljoner kronor från svenska staten. Med intresse från industri, akademi och andra utvecklande verksamheter kan finansieringsbeloppet troligtvis säkras till det dubbla.
– Vi blir Europas modernaste laboratoriemiljö för produktionsteknisk forskning. XPRES har en stor betydelse för svensk produktionsindustri som måste stå sig mot i hård konkurrens från lågkostnadsländer. Vi har tillgång till kompetens i världsklass, vilket kan exemplifieras med att ca 20 procent av världens drivlinor produceras här i Sverige, av företag i Mälardalen. Vi har ett värdefullt arv att förvalta med starka produktionskluster över hela landet, sammanfattar Bengt Lindberg som avslutning.