Mån 22 apr / År 42 / Nr 1 2024

EWAB Engineering AB– central samarbetspartner för bilindustrin sedan fyrtio år

EWAB Engineering i Vadstena är en viktig samarbetspartner för några av världens största biltillverkare. Företaget tillhandahåller nämligen automationslösningar anpassade för bilindustrins tuffa krav gällande produktionseffektivitet, leveranssäkerhet och driftsäkerhet. När en ny bilmodell skall utvecklas är EWAB ofta med i bilden.

EWAB utvecklar och tillverkar system för fabriksautomation, system som ska forsla komponenter och produkter i rätt ordning genom en tillverknings- eller monteringslinje. Man levererar hela lösningen vilket naturligtvis innebär den fysiska produkten och dess styrsystem men också projekterings och installationsarbete. Varje projekt är unikt och anpassas till de förutsättningar som råder vid varje tillfälle och hos varje kund.

Central enhet inom EWAB-gruppen
EWAB är en av världens främsta systemleverantörer av automationssystem för just bilindustrin. Tack vare sitt globala fokus är EWAB en stark aktör som trots bilindustrins svängningar klarat sig bra under de senaste årens finanskris. Vadstenaföretaget är en del av en större koncern med ett tiotal projektcenter i olika länder. Gruppen omsatte ca 44 miljoner euro under 2011 och har ca 270 anställda, varav ett 60-tal i Vadstena.
– Vi drar nytta av våra gemensamma resurser och tar ofta hand om större projekt gemensamt inom gruppen. En del projekt styr vi samtidigt själva från Vadstena. Omkring 90 procent av det vi ägnar oss åt här är på uppdrag av koncernen som helhet, det gör att vi har en central funktion som buffert åt hela EWAB-gruppen, förklarar Sverigechef Alf Gustafsson.
I Vadstena finns både EWAB Group Systems, som levererar kundprojekten, och EWAB Components, som levererar samtliga EWAB specifika komponenter till övriga projektcenter inom EWAB-gruppen. För att framställa dessa komponenter anlitar EWAB i första hand lokala underleverantörer och sysselsätter härmed betydligt fler än sina 60 medarbetare.

Stark framåtanda och hög innovationsgrad
Grunden till dagens EWAB lades redan på 1970-talet av en innovativ ingenjör vid namn Ejvin Wahrén. EWAB var alltså mycket tidiga med att introducera helautomatiserade transportkedjor. Det började förvisso med en annan produkt, en transportspiral för glasindustrin som Wahrén började utveckla under sin tid på Fredrikssons. I början av 1980-talet utvecklade EWAB det patenterade transportbältet, eller lastbärarsystemet, som dagens helautomatiserade system från EWAB bygger på.
En stark framåtanda och inte minst hög innovationsgrad har med andra ord alltid kännetecknat EWAB. Så även under den senaste finanskrisen, som man mötte med annorlunda mått; istället för att ansa verksamheten satsade EWAB på att vidareutbilda personalen. Kompetensen har alltid varit företagets främsta konkurrensmedel, och att förlora den skulle innebära en mycket större förlust än exempelvis en tappad order.
– Vår personal är som hos så många andra företag vår främsta resurs, ett slitet uttryck men icke desto mindre sant. De utgör en starkt bidragande faktor till att vi faktiskt befinner vi oss bland världens främsta leverantörer av automationssystem för fordonsbranschen idag, konstaterar Gustafsson.
I gengäld har EWAB en hög ambition att vara en mycket attraktiv och modern arbetsplats med stora möjligheter till personlig utveckling på hemmaplan såväl som internationellt.

Stabilitet inom bilindustrin skapar tillväxt
Fordonsindustrin investerar igen. Kraven på mer bränslesnåla modeller har gjort att de som vill fortsätta verka inom biltillverkning fått ställa om sin produktion. EWAB levererar de nya transportsystemen för de nytänkande aktörerna.
– Under 2011 kunde vi tack vare investeringar inom bilindustrin växa från 40 till ca 60 anställda. Vi söker fortfarande kompetens, bl.a. inom PLC-programmering och el-konstruktion. De kommande fem åren ser mycket lovande ut med ökad stabilitet inom fordonsindustrin. Vi tror på en fortsatt ökande bilproduktion dels tack vare de nya kraven på bränsleeffektivitet och kravet på nyinvesteringar detta medför och dels på fordonsindustrins ökade volym som till stor del resulterar av dess expansion på nya marknader. Vi jobbar hela tiden hårt med att stärka vår position både lokalt och globalt, säger Alf Gustafsson avslutningsvis.