Lör 13 apr / År 42 / Nr 1 2024

EWAB utbildar och stärker verksamheten i väntan på bättre tider

Ewab Engineering i Vadstena har mött krisen med ett annorlunda mått; istället för att ansa verksamheten har man satsat på att vidareutbilda personalen. Kompetensen är företagets främsta konkurrensmedel, och att förlora den skulle innebära en mycket större förlust än exempelvis en tappad order. Så resonerar Ewab Engineerings VD Göran Holmgren, som nu ser positivt på framtiden med en fullutrustad personal och väntade investeringar från fordonsindustrin.

Ewab Engineering AB i Vadstena är ett av åtta dotterbolag inom den schweiziska Ewab-Gruppen. Grunden för hela koncernen lades redan 1970 i Vadstena, då Ejvin Wahréns patenterade automatiserade transportsystem revolutionerade den traditionella fordonsbranschen. Dagens verksamhet spinner vidare på grundprincipen för automatiserade transportsystem, idag med senaste tekniken i toppmoderna anläggningar. Ewab har bl.a. levererat helhetslösningar till Husqvarna Sverige AB, som under 2009 valde att uppgradera sin anläggning med två carriersystem från Ewab.

Ewab-Gruppen har dragit nytta av de goda åren och har fortfarande en del sparat kapital. Den högkonjunktur som fortfarande rådde i början av 2008 gav en skenbild av att även 2009 skulle bli ett bra år. I Vadstena såg man en orderingång som ökade med ca 30 procent, och alla trodde att trenden skulle hålla i sig även nästkommande år. Dessvärre blev verkligheten annorlunda, speciellt med tanke på kundkretsen som domineras av fordonstillverkare och deras underleverantörer. Trots detta ser man idag positivt på framtiden.
– Vi har satsat på att kompetensutveckla personalen under 2009, för att stå rustade när det väl vänder. Förändringen kommer, det är vi säkra på, speciellt med tanke på att fordonsindustrin framöver måste investera i bränslesnålare modeller. Det kommer bl.a. att ställas höga krav på effektivisering av motorer, och här kommer vi att leverera våra materialflödessystem. Så visst är vi optimistiska, säger Holmgren.

Främjar för en hållbar teknikutveckling
Ewab har bedrivit ett omfattande utvecklingsarbete under 2009 som förutom kompetenshöjande åtgärder även resulterat i att man lyckats minska energiförbrukningen och därmed även miljöpåverkan av flera produkter. Dessa marknadsförs nu under namnet Ewab Eco Move, ytterligare ett bevis på att Ewab ligger i framkant teknikmässigt.
– En annan positiv effekt är att vi hunnit genomföra ett antal kundundersökningar under året som gått. Dessa visar bl.a. att våra conveyorsystem kännetecknas av mycket hög driftssäkerhet, och Ewabs varumärke förknippas med hög tillgänglighet, pålitlighet och god service. Det är vi stolta över, avslutar Holmgren.

Urmas Peterhoff
Maria Lind