Tis 29 nov / År 40 / Nr 4 2022

Expertråd och hjälp vid förhandlingar – kostnadsfritt!

Trots att småföretagen i Västra Götaland har klarat sig relativt bra under lågkonjunkturen är det många som behöver stöd för att komma vidare nu när marknaden har börjat stabiliseras. Företagsakuten Västra Götaland är ett initiativ som drivs av Business Region Göteborg, i syfte att skapa tillväxt och främja för befintligt entreprenörskap i regionen.

De flesta företag upplever någon gång ekonomisk orolighet. Omfattningen varierar, liksom orsakerna. Det viktigaste är att få hjälp i tid, så att åtgärderna snabbt kan integreras och ge effekt. Företagsakuten är till för små- till medelstora företag som behöver hjälp att komma vidare under ekonomiska svårigheter. Fem timmars kostnadsfri rådgivning ingår i grunderbjudandet, och ofta räcker detta för att företaget ska kunna etablera en bra strategi för återhämtning.
– Sedan starten 1997 har vi hjälpt över 700 företag inom olika branscher att undvika konkurs, berättar projektledare Susanne Robertsson. Vi ger företagen expertråd och hjälp bl.a. vid förhandlingar, och finns där under hela resan som bollplank för att bolla idéer.

Arbetar över hela regionen
Företagsakuten var till en början begränsad till företag i Göteborgsområdet, men arbetar idag heltäckande med hela Västra Götalandsregionen. Företagsrådgivare Torgny Sjöberg och Bo Löfgren arbetar båda med Skaraborgsföretag.
– Det bästa råd vi kan ge är att man kontaktar oss tidigt, förklarar Sjöberg. Ofta hinner problemen accelerera om man väntar med att söka hjälp. Ibland handlar det om några enkla åtgärder och så är man på rätt kurs igen.
Det kanske låter enkelt. Men de flesta småföretag har inte all kunskap om gällande lagstiftning och vilka förpliktelser respektive rättigheter man har. Det kan då vara bra att prata med en expert, och se den egna verksamheten ur en annan vinkel. Företagsakuten skapar tillsammans med företagaren en handlingsplan för hur man ska gå vidare, och kan även bistå med kontakter till leverantörer och kreditgivare.

Kort om Företagsakuten
Företagsakuten drivs av Business Region Göteborg och kommunalförbunden i Fyrbodal, Sjuhärad och Skaraborg. I styrelsen sitter även representanter från Almi Företagspartner Väst och Företagarna. Västra Götalandsregionen är en betydande medfinansiär.