Sön 14 apr / År 42 / Nr 1 2024

Extend: ”Allt vi gör handlar om att öka effektiviteten”

Välfungerande logistiska flöden kräver god planering och genomtänkta strategiska beslut. Extend AB hjälper företag inom logistikbranschen att uppnå optimal resurseffektivitet både ekonomiskt och miljömässigt. Extend analyserar logistikflöden å kundens vägnar och skissar på nya lösningar som skapar bättre prestanda och sparar resurser – dessutom finns man med under hela projektets livscykel från ritstadiet till implementering av nytt system. Extend tillhandahåller med andra ord både kunskap för förändring och de system som krävs för att genomföra den.

Extend har levererat specialanpassade lösningar till över 200 kunder inom logistiknäringen, stora som små. DFDS är ett exempel på en kund som Extend har samarbetat med under en längre tid för att uppnå önskat resultat – tillsammans har man arbetat fram en helt ny logistiklösning för att optimera flödet av varor till båtar där behov finns.

Hjälper till att bygga upp ”The DFDS Way”
Extend har skapat full kontroll över samtliga fraktenheter inom DFDS. Liknande lösningar kan med fördel implementeras även hos mindre företag som har behov av en full översikt.
– Vi ser till så att fartygen får ett optimals varuflöde hela tiden. Allt vi gör handlar om att öka effektiviteten, vilket inte bara får positiva effekter rent ekonomiskt utan även genererar ren miljövinst med insparat bränsle och därmed mindre belastning på miljön. Det finns alltid något som går att effektivisera, det gäller för alla typer av företag och inom alla processer – vårt uppdrag är att kartlägga behovet, ta fram förslag på en lösning och därefter genomföra den, sammanfattar VD Pontus Carme, som även är delägare i Extend.
DFDS Supply Chain Director Peter Søholt har tidigare i media uttalat sig om samarbetet med Extend där DFDS på ett effektivt sätt bl.a. får hjälp med att utveckla något man kallar för ”The DFDS Way”, komplett med effektivare administration och logistikflöden, tack vare molntjänster från Extend.

Unika i Sverige
Extend samarbetar med de största inom logistikbranschen, bland kunderna finns förutom DFDS bl.a. Svenska Spel och DB Schenker. Det handlar oftast om komplexa projekt som Extend samordnar med hjälp av kundens personal samt de egna konsulterna som i dagsläget utgör ett 15-tal personer. Allt sköts ifrån kontoret i Nässjö, kunderna finns över hela norra Europa.
– Vi är en stark samarbetspartner till DBSchenker inom bl.a. global försörjning inom rederibranschen, vidare är Extend en viktig kugge gällande prenumerationslogistik för Svenska Spel. Vi är unika på den svenska marknaden och har en kapacitet som tål att jämföras, betonar Pontus Carme.

Viss utmaning i att hitta folk
Extend etablerades 1998 av Carme och två kollegor som tillsammans hade erfarenhet från både mjukvaru- och affärsutveckling. Idag består kompetensen i bolaget av en bra mix av tekniker, programmerare och affärskonsulter. Bolaget står inför en stark tillväxtfas, där den största utmaningen är att hitta rätt personal. 
– Vi ser mycket ljust på framtiden. Den största utmaningen just nu är att rekrytera personal, vi söker därför utveckla våra relationer med lärosäten runtom i landet som fokuserar på ekonomi, projektledning och marknadsföring som exempel, säger Pontus Carme som avslutning.