Mån 17 jun / År 42 / Nr 1 2024

EY flyttar fram positionerna i Halmstad

EY är ett världsledande företag inom revision, redovisning, skatt, transaktioner och affärsrådgivning som vänder sig till företag och organisationer av alla storlekar och branscher. Kontoret i Halmstad har nyligen fått en ny kontorschef som berättar att framtidsplanerna i Halmstad ser ljusa ut.

EY i Halmstad har sedan 1 juli 2015 en ny kontorschef i form av Daniel Åkeborg, auktoriserad revisor med lång erfarenhet, och som tidigare varit verksam på EY:s kontor i Nordvästra Skåne. Med Daniels närvaro i Halmstad förstärks kontoret med ytterligare en erfaren revisor med siktet inställt på att utveckla verksamheten och skapa förutsättningar för ytterligare tillväxt.
– Vi har de senaste åren flyttat fram våra positioner i Halmstad och skapat en bra grund för ytterligare tillväxt. Vi vill naturligtvis vara förstahandsvalet bland företagare när de väljer revisor och rådgivare i Halmstad. Vi erbjuder anpassningsbara tjänster som svarar på våra kunders behov, oavsett kundens storlek och inriktning. Vi har kompetensen för att hjälpa såväl storföretag som tillväxtföretag. Styrkan sitter i att vi kan identifiera oss med båda, säger Daniel Åkeborg.

Nyckeln till framgång
EY i Halmstad har nyligen vunnit flera prestigfulla uppdrag i Halmstad. Daniel tror att nyckeln för EY:s fortsatta framgångar är ett stort engagemang för kunden och att kunna erbjuda hög kvalitet inom inte bara revision, utan även inom redovisnings- och skattetjänster.
– Vi märker att de möten vi har med entreprenörer där vi diskuterar strukturfrågor, planering av ägaruttag och alla kringtjänster vi kan erbjuda är mycket uppskattade. Där kan vi verkligen göra skillnad. Att vi har två skattejurister på kontoret kan ingen annan revisonsbyrå i Halmstad konkurrera med, fortsätter Daniel.
På redovisningssidan har kontoret nyligen anställt en erfaren redovisningskonsult i form av Marie Gustafsson. Marie har de senaste åren drivit en egen redovisningsbyrå i Falkenberg och har dessförinnan arbetat på en mindre revisionsbyrå.
– Det är väldigt roligt att vi lyckats rekrytera en så duktig redovisningskonsult som Marie. Vår tillväxt inom affärsområdena revision och redovisning har resulterat i ett flertal anställningar.

Entreprenörskap och EY
EY uppmärksammar och stärker entreprenörskap årligen genom utmärkelsen EY Entrepreneur of the Year, och dagligen i form av effektiva samarbeten som skapar lönsamhet i kundens processer.
– Vi driver inte våra kunders företag men antar gärna en rådgivande roll med aktivt engagemang i utvecklingen av entreprenörskapet, bekräftar Daniel.
– Utmärkelsen är betydelsefull eftersom det ger oss en möjlighet att komma ännu närmare företagen i regionen. För oss är det oerhört viktigt att sprida både inspiration och kunskap och det kan vi göra i samband med EY Entrepreneur of the Year. I likhet med tidigare år har Halmstad leverererat intressanta kandidater. Vi ser med spänning fram emot årets aktiviteter kring utmärkelsen.

Utmärkelser under 2015
Avslutningsvis lyfter Daniel Åkeborg stolt fram att EY under året fått en rad utmärkelser, däribland ”Årets revisionsbyrå” vilket är tredje året i rad. Årets revisionsbyrå utses av nära 1000 av landets medelstora och stora företag i Finansbarometern. Utmärkelsen baseras på svar från vd:ar, ekonomichefer och andra beslutsfattare som har inflytande över relationen till sin leverantör.