Mån 22 apr / År 42 / Nr 1 2024

Fajv Inre Ledarskap – effektivt ledarskap växer inifrån

Starka varumärken, ekonomiska resurser och idérikedom som föder innovationer är alla viktiga ingredienser för att skapa framgång på dagens globalt konkurrensutsatta marknad. Vad företagsledare bör vara medvetna om är att de riktigt framgångsrika företagen och organisationerna i världen i första hand har byggts upp av hårt arbete med välfungerande team och bra ledarskap. Det finns många teorier om vad som är ett bra ledarskap, samt hur det ska uppnås. Fajv Inre Ledarskap erbjuder banbrytande program för att uppnå ett effektivt ledarskap som främjar utveckling, både för organisationen och för människor som verkar inom den.

Erik Bengtsson och Cecilia Navik-Holst har tillsammans skapat Fajv Inre Ledarskap för att utveckla moderna ledare på ett nytt sätt. Fajv är namnet på konceptet som bland annat bygger på att man som ledare skall utveckla sin förmåga till närvaro, både tillsammans med andra och i sig själv. Utvecklingsprocessen fokuserar även på glädje istället för plikt, och deltagaren tränar på att bli mer medveten om nuvarande tillstånd och därmed kunna skapa en bild av det man önskar uppnå för att tillsammans kunna sträva efter det. Fajv är ett samarbete mellan företaget Innerligt i Malmö och Sententia Management i Linköping

Glädje är det centrala
Ett gott ledarskap bygger på god självkännedom och förmågan att kunna se andra människor och ta vara på deras kompetens.
– Glädje är den centrala biten. Det ska vara lustfyllt att genomföra uppgifterna och alla ska känna att det man gör verkligen gör skillnad. Man vill som individ i ett team helt enkelt bli uppmärksammad, något som en bra ledare är väl medveten om och kan möta, poängterar Erik Bengtsson, som under sina år inom Försvarsmakten träffat och inspirerats av många ledare, alla olika, men med gemensamma mål.
Inom Fajv förenas principer för traditionell ledarskapsutbildning med en existentiell holistisk syn på människan samt mental träning i form av NLP, Neurolingvistisk programmering, som omfattar enkla men kraftfulla förhållningssätt, modeller och tekniker för personlig utveckling samt effektiv kommunikation. Det kan låta invecklat, men grundprincipen är att alla verktyg som behövs redan finns inom oss, de behöver bara synliggöras och bli tillgängliga för användning.
– Det finns enorma resurser inom varje individ, vi uppmanar alla ledare till att ta tillvara på dessa och använda dem för att utveckla både individer och organisationer. Fajv fokuserar främst på att det sker genom egen utveckling av det inre ledarskapet. Utveckla andra genom att först utveckla sig själv. Lite som syrgasmasken i planet på semesterresan; först ta på egen mask, sedan hjälpa medpassageraren på med sin. De traditionella modellerna för att förklara och utveckla ledarskap är bra, men vi stannar inte där, vi utvecklar konceptet ytterligare för att göra ledarna mer medvetna om helheten – mycket handlar om att vara medveten om sig själv och sina egna resurser, förklarar Cecilia Navik-Holst, som under flera år haft ledande positioner inom Telia och idag arbetar med ledarutveckling och personlig utveckling i företaget Innerligt.

Med inspiration från barn och unga
Både Erik och Cecilia har gått ett antal ledarskapsutbildningar under åren. Under dessa utbildningar har de ofta tänkt på vad som fattas, och vad som skulle kunna göra utbildningarna ännu bättre. Resultatet av deras funderingar samt deras egna utvecklingsresor som människor, samlas i Fajv.
– Namnet Fajv har flera betydelser. Programmet bygger på fem grundvärderingar; Människan är en helhet, allt vi behöver finns redan inom oss, att lära sig som ett barn, i nuet utvecklas vi och samhörighet. Dessa ligger till grund för programmets struktur och upplägg. Fajv står även för fem år, eftersom vi människor grundlagt en stor del av våra vanor och mönster redan då. Att öka medvetenheten om dessa ökar insikten om sig själv nu som vuxen. Begreppet High Fajv, passar även in eftersom mycket av det vi gör handlar om att skapa glädje. Under en vecka får kursdeltagarna hjälp med att identifiera sina egna befintliga resurser, men detta är naturligtvis bara början på resan. Resten måste varje ledare själv bygga vidare på, berättar Erik. Kraften kommer inifrån. Vi lär inte deltagarna något nytt, som de redan inte vet. Vi skapar främst ett klimat och en process tillsammans i gruppen, där var och en i egen takt har möjlighet att utvecklas. Sättet vi gör det på är i mina ögon det som gör Fajv unikt.
Cecilia understryker att man inom Fajv ständigt arbetar med flera dimensioner av lärande, man arbetar alltså med helheten precis så som barn gör.
– Jag tror att vi lyckas bra just därför att vi vågar sticka ut, vi vågar bejaka lekfullhet och glädje, konstatetar hon. Ledarskap är viktigt och allvarligt, men det motsätter inte lekfullhet, kreativitet och energi. Tvärt om växer vi så mycket lättare som människor när det finns med i arbetet. Att vi båda är trygga nog i att möta människor där de är och se dem, bidrar även till goda utvecklingsmöjligheter för deltagarna under processen. Att vi dessutom alltid är fyra handledare, vi två, samt två assistenter, på maximalt 12 kursdeltagare, innebär att vi har resurser att se och möta alla deltagare under deras utvecklingsprocess.

Ledarskapsutbildning som den borde vara
Fajv är nystartat. Det första programmet genomfördes i januari – februari i år, och det andra under april-maj. Trots att konceptet är nytt har man redan knutit kontakt med de riktigt stora företagen i Linköping samt även kommunala bolag. Johan Kristiansson, VD för kommunala Sankt Kors Fastigheter i Linköping, kommenterar utbildningen och redogör för vad han anser sig ha fått ut av den:
– Fajv har en kursledning som är helt outstanding när det gäller närvaro och att kunna möta deltagarna där de befinner sig. Jag har lärt mig att bättre hantera mina rädslor och mina försvarsmekanismer. Utbildningen har gett mig glädje, humor, tillit, förtröstan och trygghet. Efter Fajv är jag en ännu mer närvarande, omtänksam, empatisk och mer öppen chef och ledare. Nu vågar jag mer, för jag kan lita på min intuition och min inre kompass.
Ambitionen för Fajv är att knyta långvariga kontakter. Man har även varit i kontakt med Saab och kommer under hösten att fortsätta samarbetet med dem.
– Utbildningen har hjälpt mig att bli en helare människa, vilket givetvis gör mig till en bättre ledare, menar Stefan Storm, bitr divisionschef på Saab Support & Services.
Erik Bengtsson och Cecilia Navik-Holst tror på en stark utveckling av Fajv framöver.
– Vi tror verkligen på vårt koncept och vi älskar att arbeta med det. Från alla de tidigare ledarskapsutbildningar vi själva genomfört, tar vi nu med det bästa och tar ett nytt steg in i framtiden, säger de avslutningsvis.