Mån 22 apr / År 42 / Nr 1 2024

Falköpings Mejeri – det ledande svenska mejeriet

Den moderna konsumenten är miljö- och hälsomedveten och söker närproducerat så långt det är möjligt. Detta passar Falköpings Mejeris strategi, där ambitionen är att vara det ledande Västsvenska mejeriet när det gäller närproducerat. Falköpings Mejeri är kända för sin slogan Garanterat färsk mjölk – med detta enkla koncept har man byggt upp ett varumärke som idag förknippas med hög kvalitet, pålitlighet och miljöriktighet.

Falköpings Mejeri har haft de lokala mjölkproducenternas förtroende i nära 80 år. Mejeriet grundades 1931, redan från början handlade det om närproducerat. Man tog hand om traktens mjölkproduktion för att framställa förädlade mjölkprodukter. Detta är huvudambitionen än idag, samt att bevara och bidra till en levande landsbygd.
Tillsammans med ägarna, dvs. lantbrukarna, arbetar man för hög kvalitet och service i kombination med en bra lönsamhet för både mejeri och ägare samt naturligtvis nöjda konsumenter och minsta möjliga miljöpåverkan. Falköpings Mejeris sortiment består av mjölk med olika fetthalter, filmjölk, yoghurt, grädde, glass och ost. En liten del av den inlevererade mjölken blir även till mjölkpulver som exporteras, främst till Mexiko och Egypten. På så vis finns Falköpings Mejeri med även i ett globalt perspektiv.

Nylanseringar efter ökad konkurrens
Under året arbetar Falköpings Mejeri för att alla mjölkproducenter ska bli certifierade enligt Svenskt Sigill. Hög kvalitet, bra produktutveckling och lågt pris verkar som en omöjlig kombination. Snabba förändringar och ökad konkurrens på marknaden har bidragit till att mejerierna fått anpassa sig efter rådande förhållanden.
På Falköpings Mejeri tummar man inte på kvaliteten. Istället försöker man genom strategisk produktutveckling och marknadsföring öka lönsamheten. Det fungerar bevisligen. Mejeriet har i år lanserat nya produkter i form av ekologisk mellanmjölk och nya varumärkesostar bland annat. Falköpings Mejeri lyssnar även på konsumenterna och har tidigare i år lanserat ett sortiment med skruvlock. Det är samma goda innehåll, men med en återförslutbar och användarvänlig förpackning.

Kort om Falköpings Mejeri
Falköpings Mejeri ägs tillsammans med Kling Glace AB och Västgöta Lagerterminal AB av Falköpings Mejeri ekonomisk förening. Koncernen ägs i sin tur av nära 260 lantbrukare i regionen, varav merparten är aktiva mjölkproducenter. Falköpings Mejeri äger även intressebolaget AB Västgöta Mjölkförädling till 50 procent, man har även andelar i AB Svenska Smör, Lantbrukarnas Riksförbund ek. för., samt Svensk Mjölk ek. för. Mejeriet är i drift årets alla dagar, dygnet runt, och dagstillverkningen uppgår till 300 000 liter mjölk. Ca 100 miljoner kg mjölk levereras från egna mjölktillverkare årligen.