Sön 4 dec / År 40 / Nr 5 2022

Falu Bildemontering ser tillväxt utöver alla förväntningar

Det rullar på i rasande fart för Falu Bildemontering & Skrothandel AB. Efter att företaget köptes av Z-skrot för två år sedan och verksamheten utökades med ytterligare ett ben har tillväxten enligt platschef Björn Arebratt gått över alla förväntningar. Tidigare fanns ingen lokal skrothandlare i Falun trots stort behov, idag servar Falu Bildemontering & Skrothandel alla kundkategorier med privatpersoner, företag, kommunen och försäkringsbolag.

Falu Bildemontering & Skrothandel sysselsätter ett tiotal personer, men det är fullt upp och man skulle behöva vara fler. Björn Arebratt understryker att hela verksamheten kretsar kring återvinning. För skrothandeln handlar det om att ta vara på och återvinna material samt eventuellt sälja de delar som fortfarande går att använda. Bildemontering är också en form av återvinning, där Falu Bildemontering & Skrothandel i första hand löser in bilar för försäkringsbolag i de fall där det skulle bli för dyrt att reparera fordonet.
– Vi miljösanerar fordonet genom att demontera det helt. Vi separerar glas, däck och andra komponenter samt säljer funktionella delar till verkstäder och privatpersoner. Försäljningen sträcker sig över hela Europa då vi är anslutna till avancerade söksystem för reservdelar, dessa system går över landsgränser och möjliggör för ökade samarbeten med våra kollegor utomlands, förklarar Björn Arebratt.

Viktig länk i återvinningskedjan
Falu Bildemontering & Skrothandel har integrerat ett nytt koncept där man lämnar ett års garanti på samtliga reservdelar. Garantin är en trygghet framförallt för verkstäder som tack vare det nya konceptet kan försäkra sig om att man får betalt för att ersätta och reparera delen om problemet skulle uppstå.
– Vi har ökat vår försäljning markant på bara ett år. Verksamheten har kompletterats med handel av järn- och metallskrot, vi ägnade största delen av 2010 till att lära oss mer om branschen och idag känner vi oss väletablerade som skrothandlare. Jag vågar påstå att skrothandeln idag är större än bildemonteringen, men naturligtvis kommer vi att behålla fokus på vår huvudinriktning, poängterar Björn.
Falu Bildemontering & Skrothandel tar även emot rivningsskrot från bygg- och rörfirmor, jordbruksskrot och liknande typer av restmaterial som därefter säljs vidare till smältverk runtom i landet.
– Vi är en viktig länk i återvinningskedjan. Vi försöker samla upp skrot som ligger i skog och mark och göra något värdefullt av det uttjänta materialet. Att vi dessutom är miljöcertifierade ligger naturligtvis i paritet med hela vår verksamhet.

Den positiva utvecklingen tycks fortsätta
Björn Arebratt berättar att bildemonteringen hade det tufft under den senaste ekonomiska krisen, men att man trots allt kom igenom helskinnade. Idag går det bra för hela verksamheten och den positiva utvecklingen tycks fortsätta.
– Vi känner att vi behöver satsa på mer personal om vi ska kunna fortsätta expandera så som vi gjort det senaste året. Vi värdesätter framförallt ett brinnande bilintresse, utbildning kan vi oftast själva ordna med. Vi skickar våra anställda på fortbildning regelbundet och håller oss således uppdaterade över vad som händer inom branschen, avslutar Björn med.