Fre 27 maj / År 40 / Nr 1 2022

Falun Borlänge-regionen rustar för framtiden med fokus på design, musik, teknik och sport

Falun Borlänge-regionen har en lång tradition att förvalta tillsammans med framstående entreprenörer inom de för regionen skarpa kunskapsområdena design, musik, teknik och sport. Centralt belägen i hjärtat av Sverige är Falun Borlänge-regionen lätt att nå, här finns unika tillväxtmöjligheter som fötts ur regionens strävan efter att bli en av de främsta inom de nämnda styrkeområdena.

Övriga näringar som exempelvis handel och turism gynnas automatiskt med ökat fokus på design, musik, teknik och sport. Resultatet blir en samlad region med stora ambitioner och alla möjligheter att lyckas. Både Falun och Borlänge har gjort en resa från att ha varit traditionella tjänste- och industriorter till att idag representera en samlad tillväxtregion med starka värden, från högteknologisk verkstadsindustri till kreativa näringar och avancerad musikproduktion.

Idrottsstad av internationell rang
Idrottsarenor, utbildningar, outdoor, evenemang och boende. VM-arenan Lugnet i Falun erbjuder allt inom en radie av 500 meter och är en av Europas mest kompletta arenor. Förutom idrottsevenemang arrangeras här även mässor och konferenser flera gånger per år. Falun kommer också att ha skid-VM 2015, vilket stärker ortens redan starka ställning som idrottsstad ytterligare och dessutom i internationell skala.

Hemvist för Sveriges största festival
I Borlänge finns landets enda rockhögskola. Många kända band och artister har börjat sin karriär här, bl.a. rockbandet Mando Diao vars medlemmar kommer från Borlänge och Gagnef. Borlänge är också hemvist för Sveriges största festival Peace & Love, där budskap, musik och värderingar samlas och paketeras för en bred målgrupp.
– Peace & Love utmärker sig från andra musikarrangemang eftersom det här samlas så många olika typer av musikstilar, som tillsammans drar en bred publik. Här finns något för alla, gammal som ung. Det finns andra musikarrangemang i regionen som har stor potential, och vi söker gärna samarbeta för att utveckla konceptet ytterligare, kommenterar Åsa Svedjetun, näringslivschef i Borlänge.
Det verkstadstekniska arvet lever kvar i regionen, men idag drivs näringen av långt automatiserade tillverkningsprocesser och den senaste tekniken. Falun Borlänge-regionen har också en väl förankrad tradition inom design, där allt från industridesign till modern tjänstedesign finns representerat.

Utvecklar regionens handelscentrum
– Vi arbetar för att utveckla stadskärnan här i Falun, där handel, boende och nöje ska finnas centralt och lättillgängligt. Vi vill framförallt behålla och utveckla centrumhandeln, och skapa ytterligare möjligheter här, berättar Lars Hont, näringslivschef i Falun.
IKEA/IKANO har nyligen köpt centrumnära mark i Borlänge i avsikt att bland annat bygga upp ett IKEA-varuhus. IKEA/IKANO:s etablering medför stora mervärden för hela regionen, med goda möjligheter för övrig handel att etableras i närområdet. Naturligtvis kommer etableringen också att dra mer folk till regionen och skapa nya arbetstillfällen. Med andra ord en bra start för Falun Borlänge-regionens nya handelscentrum.