Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Farmartjänst Höglandet – kompetens som lyfter både industri och landsbygd

Farmartjänst Höglandet AB är specialister på att förse det lokala näringslivet med kompetent personal oavsett bransch, verksamhetsinriktning och uppdragets omfattning. Som bemanningsföretag ser Farmartjänst till den rådande näringslivsstrukturen, där industri-, logistik- och teknikföretag är dominerande i Nässjö-Vetlandaregionen. Samtidigt erbjuder man allehanda tjänster som förknippas med underhåll, det kan exempelvis vara skogs- och trädgårdsskötsel eller andra mindre entreprenader.

Farmartjänst Höglandet är en del av en riksomspännande organisation där varje lokalt bolag har sin egen nisch, beroende på kringliggande näringar. I Nässjö och Vetlanda erbjuder man bemanningstjänster för industrin, parallellt med att i egen regi också utföra småentreprenader inom allt från bygg och anläggning till trädgårdsarbete och skogsvård.
– Här i vår region så har vi under åren specialiserat oss mer och mer på industribemanning eftersom vi är erkänt starka på tillverkningssidan. För vår verksamhet är det viktigt med flexibilitet och lyhördhet, att vi snabbt kan ställa om och anpassa verksamheten efter kundernas behov. Vi tror inte på att växa för att bli stora, utan snarare för att kunna serva våra kunder ännu bättre än idag, då har vi lyckats, konstarerar verksamhetschef Anders Wirfelt.

Möter skiftande behov inom industrin
Farmartjänst är moderorganisationen som samlar entreprenörer över hela landet, var och en specialiserad på sitt sätt. De individuellt styrda företagen finns på ca 100 orter från norr till söder. Farmartjänst omfattar förvisso ett stort nätverk, men satsar samtidigt på småskalighet och nära kundrelationer. Då krävs det att man verkligen är tillgänglig och driver verksamheten nära kunderna. Därför finns Farmartjänst bl.a. från Habo i väster till Ingatorp i öster och från Höglandet ner till Finnveden.
– Vi är liksom Farmartjänst i Habo ett auktoriserat bemanningsbolag. Här i Nässjö-Vetlandaregionen har vi kapacitet för att möta skiftande behov inom industrin och kan bistå med kompetens inom flera olika områden. Vi har specialiserat oss på bemanningstjänster för den tillverkande industrin, men kan också bistå med kunskap för att utveckla annan verksamhet såsom vi redan nämnt med skogs- och trädgårdsskötsel som exempel.

Tryggt varumärke med anrikt ursprung
Farmartjänst Höglandet förknippas med trygghet med ett varumärke som känns igen och som signalerar pålitlighet. I år fyller företaget 20 år vilket ytterligare bidrar till känslan av kontinuitet och långsiktig tillförlitlighet. Rent formellt så organiseras kringverksamheter som egna entreprenader i Farmartjänst Nässjö – Vetlanda Ek. För.
– Vårt ursprung är högst intressant – Farmartjänst har som namnet antyder sina rötter i lantbruksverksamhet och har vuxit fram efter att lantbrukare började erbjuda sin kunskap och sina tjänster till andra verksamheter inom andra branscher. Idag är vi en rikstäckande organisation som vilar på starkt entreprenörskap och en livskraftig tillväxtstrategi, fortsätter Wirfelt.

Viktigt med bra nätverk
Långsiktiga relationer är grunden för Farmartjänsts verksamhet. God kännedom om den lokala/regionala marknaden är också avgörande för att man ska kunna erbjuda en tjänst som överensstämmer med kundernas önskemål och behov, just därför har man satsat på en stark lokal förankring.
– En del av våra bemanningskonsulter får fast anställning på kundföretaget, därmed har vi ett återkommande behov av nyrekrytering. Att skapa bra nätverk är därför också en viktig del av vår dagliga verksamhet, säger Anders Wirfelt.
Kompetent personal är en bristvara. Det gäller att vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna attrahera bra medarbetare, och naturligtvis ökar konsulternas chanser att få fast anställning tack vare Farmartjänst Höglandets täta kontakter med industrin. Farmartjänst är helt enkelt specialister på generalister – kompetens som motsvarar alla tänkbara behov inom industri och landsbygd.