Mån 15 apr / År 42 / Nr 1 2024

Fastec: Vi är Sverigeledande tack vare att vi bygger det vi är bra på

Fastec är Sveriges främsta specialister inom totalentreprenader för byggnader inom handel, industri och sport. En bidragande orsak till framgångarna är att Fastec medvetet valt att specialisera sig, både vad gäller entreprenadform, byggnadssätt och objektstyp. Fastec väljer helt enkelt bort vissa typer av byggnadsprojekt. Företaget ser inte begränsningarna som ett hinder, utan snarare som en styrka. Det är specialiseringen som har gjort Fastec så bra.

Det som gör företagskedjan Fastec unikt är deras organisation och arbetssätt. Konceptet gör Fastec till en mycket stark partner. Skillnaden mellan Fastec och övriga entreprenörer är att Fastec har kunskapen inom företaget, såväl tekniskt som ekonomiskt för alla tekniker ( Mark, Bygg, EL, Ventilation, Rör och Sprinkler) samt att de har egna projekteringsledare som på heltid enbart arbetar med projekteringsledning i projekten. Företaget är med från början och tar tidigt ansvar för både teknik, funktion och ekonomi. Kunderna erbjuds helhetslösningar, och ett fast pris för projektet. Innan beslut fattas får kunden ett tydligt och överskådligt beslutsunderlag,vilka funktioner som garanteras samt en tidsplan.

Genomför olika byggprojekt
– Företaget härstammar från 1978 berättar Erik Lindmark som är marknadschef för Fastec i Skellefteå. Företaget ägs av 11st privatpersoner varav 9 är Skellefteåbor. Fastec är en kedja av lokala medlemsföretag verksamma i hela landet(för närvarande 12 bolag). Fastec både projekterar och bygger likaväl nyproduktion som och om- och tillbyggnader. Tack vare egna resurser kan de redan i tidiga skeden lämna ett fast pris på kundens ”byggprojekt”. Mer än hälften av projekten är sk förhandlingsupphandlingar, där Fastec garanterar ett takpris och ger beställaren full insyn i projekten samt del i ev upphandlingsvinster, framdriftförbättringar på samtliga i projektet ingående poster. Fastec har genomfört flera projekt inom handel åt beställare som: Ikea, Bauhaus, Coop, KF Fastigheter, Ica. Totalt har Fastec genomfört cirka 500 projekt.
Fastec bygger även Industri och Sporthallar mm och har bland annat byggt Resecentrum i Örnsköldsvik (Stor tåg och bussterminal helt i glas) och bygger för närvarande ett 7 våningar högt Gravitations-Whiskydestilleri åt Mackmyra i Gävle.
Vidare kan också nämnas Storänghallen i Huddinge som är en multisporthall för allt från friidrott, gymnastik och bollsport, till styrketräning och aerobics.

Fastec expanderar
Fastecs support- organisation som stödjer hela kedjan med kalkyl/inköp, projekteringsledning samt systemval för installationer och mark är centralt placerad i Skellefteå och servar alla projekt från Malmö i söder till Luleå i norr. Tack vare detta nyttjar Fastec sina resurser optimalt och finslipar sitt arbetssätt och sin organisation kontinuerligt.
Erik Lindmark fortsätter:
– Vi är en franschiseskedja från norr till söder. Just nu är vi inne i en fas där vi satsar, och har höga mål, att expandera. Det finns ett stort kunnande inom företaget och vi arbetar enligt vårt certifierade arbetssätt. I takt med att kedjan växer har nya medlemsföretag kommit till. Fastec har i dag en omsättning på ca 750 miljoner kronor. Visionen är att dubbla den inom fem år. Vår styrka ligger i vårt arbetssätt och hur organisationen är uppbyggd. All vår personal är handplockade och nu anställer vi fler. Då kedjan växer måste även supportorganisationen anpassas, detta sker i Skellefteå.

Duktiga på installationslösningar
Fastec upprättar övergripande systemlösningar och har mer än 30 års erfarenhet. Företaget är vant vid att optimera delsystem till totallösning där både investerings och driftskostnad vägs in. Det är genomgående en öppen dialog mellan Fastec och kunderna. Fastec bygger övervägande åt så kallade seriekunder med långa och goda relationer. Det skapar mycket god återkoppling på tidigare genomförda anläggningar.
– Vi har vid ett flertal projekt varit delaktiga vid driftoptimering av anläggningar vilket har gett oss en unik återkoppling som har förts vidare i nya kommande projekt avslutar Erik Lindmark.