Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Fastighetsbyrån, rikstäckande organisation med lokalkännedom

Fastighetsbyrån är marknadsledare på den svenska bostadsmarknaden, både i omsättning och i antal affärer. Fastighetsbyrån är en del av Swedbank.
Vi har funnits i Eskilstuna sedan 1969 och har sedan starten tillhört en av de största mäklarbyråerna – så även nu.

Fördel att tillhöra Swedbank gruppen
– Fastighetsbyråns verksamhet består i att förmedlar bostäder inom Eskilstuna kommun, säger kontorschef Thomas Forslöf. Vi har samma mål idag som när vi startade: att vara bäst i landet på att förmedla villor, bostadsrätter och fritidshus på ett affärsmässigt och professionellt sätt till både köpare och säljare, detta gäller självklart även lokalt. För vår del lokalt, och framförallt våra kunder, finns det flera fördelar med att genom Sparbanken Rekarne verka under Swedbanks flagga. Vårt samarbete ger kunden snabb tillgång till rådgivare. Vi har också kort väg till att hjälpa kunden med finansiering och lånelöftesbesked .

Tror på ökning av bostadsrätter
Thomas Forslöf ser positivt på bostadsmarknaden, även om kraven är högre i dag med 15% i egen finansiering. Det byggs en hel del, och trenden är positiv.
– Det behövs både bostads- och hyresrätter i samhället, men den utveckling där det ges rätt att köpa sin bostad ser jag som positiv, och jag tror på en ökning av denna marknad.
Jag ser ingen risk för en ”bostads bubbla”. Folk har i dag bättre insikt än för bara några år sedan. Visst kommer det även i framtiden att bli marginella nergångar, men den hysteriska spekulationsmarknaden bör vara ett minne blott.
Nybyggnad och bostadsrätter ser jag som vår största tillväxtpotential. Dessutom är vi inblandade i en hel del spännande nybyggnadsprojekt när det gäller villor och radhus, säger avslutningsvis Thomas Forslöf.