Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Finspång – ovanligt mycket energi

Finspång har en unik särställning i landet vad gäller näringsliv och miljö- och energiteknik. Den månghundraåriga traditionen av tillverkningsindustri i området har utvecklat de lokala företagen till framgångsrika och globala aktörer inom energi- och miljötekniksektorn med spjutspetskompetens.

I Finspång finns företag som bl.a Siemens S.I.T AB (världsledande inom industriella ång och gasturbiner samt ångturbiner till solkraft anläggningar), SAPA Group (världsledande inom värmeväxlarteknik för kylare), S-Solar AB (ett av europas ledande företag inom termisk solenergi), KL-Industri (marknadsledande i Sverige inom transformatorkiosker) FBB (marknadsledande i Sverige inom marklager och vattenborrning) för att nämna några.
Utöver de stora drakarna finns även många små och medelstora företag i Finspång som har starka relationer till de stora internationella företagen genom att vara med i den kedja som krävs för en framgångsrik produktion med en attraktiv slutprodukt.
I en modern och nytänkande framåtanda vill Finspång nu hävda sin kompetens och styrka inom de högteknologiska verksamhetsområden som vuxit fram efter ett antal strategiska satsningar från både kommunens och näringslivets sida.
Närheten till Linköpings universitet gör också Finspång till en attraktiv etableringsort för företag som sysslar med bl.a. export- och försäljning, energi- och miljöteknik samt tekniska innovationer för hållbar utveckling.

Energiriket – gemensam plattform för tillväxt
Kommunens näringslivsråd håller just nu på och arbetar fram en gemensam plattform som går under arbetsnamnet ”Energiriket” för samverkan, kompetensutveckling, export och försäljning samt energi- och miljöteknik.
För ett företag som är intresserat av att etablera sig i Finspång kommer man få en direkt ingång till det nära samarbete som finns inom näringslivet i Finspång, affärsnätverk både nationellt och internationellt och kommunens näringslivschef Suzanne Gadd håller ihop alla kontakter med den kommunala verksamheten.
– Samarbetet är en viktig orsak till våra framgångar, menar Suzanne.Det handlar om att stärka företagens konkurrenskraft på en global marknad och skapa goda förutsättningar även för mindre företag. Om företagsbyarna runt universiteten är kuvösen för nya företag är Energiriket i Finspång tillväxtplatsen för clean tech företag när de ska utveckla hela värdekedjan och bemanna upp företaget för expansion.
Sammantaget svarar Finspångs näringslivs kompetens för ett betydande bidrag till Cleantech Östergötland och här vill man utveckla ytterligare möjligheter för företag att expandera och etablera sina verksamheter i Finspång.

Värnar om kompetensen tidigt
Kompetent arbetskraft är A och O för tillväxt. Orten kan visa upp en mycket långvarig utbildningstradition som värnar om sina företagare. Det har alltid varit viktigt att förse företagen med den kompetenta arbetskraft som de eftertraktar.
Som en av Sveriges första friskolor bildades 1996 Curt Nicolin Gymnasiet (CNG) tillsammans med kommunen och industriföretagen. Skolan har en av Sveriges vassaste teknikprogram och vill vara den skola som vågar tänka nytt. Alla programmen har kvalitetsstämpeln Teknikcollege
Siemens var redan från början en mycket viktig aktör i CNG:s framväxt, företaget är den största arbetsgivaren i Finspång och många av gymnasieskolans elever gör sin arbetsplatsförlagda utbildning på någon av Siemens avdelningar.
Den kommunala gymnasieskolan i Finspång, Bergska skolan är skolan med de många möjligheterna och med ett välutvecklat lärlingsprogram i nära samarbete med näringslivet.