Fre 1 jul / År 40 / Nr 3 2022

Fixa Assistans AB – ”Att tillhandahålla personlig assistans är en livsstil”

Fixa Assistans tar tillvara på människors resurser för att kunna erbjuda en personlig assistans med riktig familjekänsla. Allt handlar om personligt engagemang så att kunden/brukaren får en vardag som han eller hon vill ha, både på det personliga och det praktiska planet.

Yvonne Forssell grundade verksamheten 2001. Yvonne vet själv vad det innebär att anställa personliga assistenter då hennes son, idag 16 år gammal, levt med personlig assistans sedan tvåårsåldern.
– Jag känner en stark motivation till att kunna erbjuda något så värdefullt som personlig assistans, säger Yvonne. Mitt företag är litet, jag värnar om kunden/brukaren och värdesätter de mjuka värdena framför allt annat.

Familjekänsla
Yvonne sköter allt det administrativa och rekryterar assistenter efter behov. Idag har hon 13 kunder i alla åldrar, de flesta finns också i närområdet Karlshamn.
– Eftersom närhet och familjekänsla är nyckelord för verksamheten siktar jag inte på att växa, utan snarare på att förfina relationer. När jag rekryterar en ny personlig assistent är brukaren/brukarens företrädare alltid med, det väldigt viktigt att assistenten fungerar med kunden/brukaren. Därför skiftar kraven på erfarenhet och ålder, men gemensamt för alla är en tydlig motivation och kunskaper för att kunna arbeta som personlig assistent.

Tar vara på ”vi-känslan”
Yvonne berättar vidare att hon startade verksamheten för att kunna hjälpa andra samt att dela med sig av egen kunskap och erfarenhet, samtidigt som hon får styra sitt arbete själv.
– Att tillhandahålla personlig assistans är som en hel livsstil. Det handlar om en vilja och styrka att finnas till hands om och när någon behöver hjälp. För att ta vara på ”vi-känslan” som vi har inom företaget anordnar vi förutom personalmöten och utbildningar även andra träffar några gånger per år, där vi bjuder in personal, brukare, deras familjer och representanter. Det är viktigt att alla känner en förståelse för varandra inom företaget, trivs brukaren med assistenten så trivs förhoppningsvis assistenten med brukaren, det är en viktig helhetssyn för alla parter, avslutar Yvonne.