Sön 4 jun / År 41 / Nr 1 2023

Flexibla transport- och logistiklösningar via sjö, flyg och land

Greencarrier Freight Services erbjuder kundanpassade logistik- och transportlösningar över hela världen med fokus på kvalitet och personlig service.
– Vi jobbar med flyg-, sjö- och biltrafik och har nätverk och agenter runt om i världen, berättar Cay Hermansson, regional manager east på Greecarrier.

Greencarrier grundades i Göteborg 1994 och är Nordens största privatägda företag specialiserat på globala transport- och logistiklösningar. Koncernen, som idag har 700 anställda, har kontor i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Estland, Lettland, Litauen, Ukraina, Storbritannien, Polen och Kina.
Greencarriers kontor i Norrköping öppnades 2010 efter att tidigare ha varit lokaliserat i Linköping. På enheten i Norrköping sysselsätts tio anställda.
– När det gäller flyg- och sjötransporter så jobbar vi globalt och inom biltrafiken så ligger vårt fokus på England, Norden och Baltikum, där vi har egna kontor. Vi har en stor trafik på England, där vi har egna kontor med ett 30-tal anställda, berättar Cay Hermansson.

Hög kompetens
Trailer- och containertransporter mellan Storbritannien och länder i Norden, Baltikum och Kina är ett av Greencarriers prioriterade trafikområden. Lokal närvaro i samtliga länder garanterar hög kompetens om varje marknads specifika krav och förhållanden.
Sjöfrakt är ett av de mest miljövänliga transportsätten och Greencarrier har stor erfarenhet av alla typer av sjötransporter. Som oberoende transportör samarbetar Greencarrier med flera rederier för att kunna erbjuda kostnadseffektiva och kundanpassade lösningar.
Inom flyg erbjuds tre olika lösningar: Consol, Direct och Express. Consol innebär regelbundna trafiklösningar, minst en avgång per vecka, men i många fall två eller tre, till och från de mest frekventerade orterna världen över.
Direct används när det är som mest brådskande – next flight out – till exempel för akuta reservdelar eller livsviktiga läkemedel. Ledtiden är den snabbast möjliga.
Express används när det är riktigt brådskande paket eller dokument, ofta från dörr till dörr.

Jobbar miljömedvetet
Fler och fler av Greencarriers kunder frågar efter lösningar som tar större hänsyn till miljön. Greencarrier utvärderar och certifierar sina leverantörer varje år för att man ska kunna erbjuda transportlösningar med miljön i åtanke.
Greencarrier har alltid strävat efter resurssnåla logistiklösningar som därigenom minimerar företagets miljöpåverkan. Dessutom uppmuntras medarbetarna till ökad kunskap om miljöfrågor och att vara medvetna om miljöaspekterna i sina arbetsuppgifter.
– Att värna om miljön är en av våra nischer och det märks ju på vårt företagsnamn också, säger Cay Hermansson.

Virtuellt tullager
Virtuellt Tullager är en helt lager- och transportörsneutral tullagerlösning, som innebär att företag kan ha varor oförtullade på det egna lagret eller på ett externt lager som kunden själv väljer.
För de flesta företag blir konsekvenserna med Greecarriers tjänst Virtuellt Tullager betydande. Företag får lägre kostnader, förstärkt likviditet och högre kvalitet i sin redovisning gentemot myndigheter och detta med mindre eget arbete som insats.
– Med Virtuellt Tullager låser kunderna inte något kapital utan de tjänar pengar på det istället. Inom det här området har vi många stora kunder idag, säger Cay Hermansson.
I Sverige har Greencarrier kontor i Stockholm, Göteborg, Norrköping, Skellefteå, Sundsvall, Luleå, Jönköping, Karlstad, Helsingborg och Trelleborg, som är navet när det gäller biltrafiken.
– Vi har utvecklats mycket snabbt sedan starten och verksamheten går mycket bra. Idag är vi ett av de större företagen i Sverige inom vår bransch, säger Cay Hermansson avslutningsvis.