Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Flytande metan – framtidens drivmedel

Sjöfarten står inför en stor utmaning i global skala. Nya direktiv kommer att kräva drastiskt minskade svavelutsläpp ner till en nivå på 0,1 procent för den marina sektorn. Marin diesel som följer dessa krav kommer att bli ett så dyrt bränsle att få transporter blir lönsamma. Lösningen på problemet? En effektivare drift i kombination med nya tidens drivmedel, där flytande metan är ett intressant alternativ.

CRYO AB är en av världens ledande tillverkare av utrustning för lagring, transport och hantering av flytande gaser. Företaget har i över 50 år drivit utvecklingen av avancerade teknologier till gagn för gasindustrin, och har idag en växande roll inom den marina sektorn.

Partner för hållbara lösningar
CRYO är en naturlig partner för de flesta industri- och gasföretag när det gäller att välja de mest effektiva, miljöanpassade och ekonomiskt hållbara lösningarna för hantering av flytande gaser.
Med en unik kombination av bred kompetens, innovativ teknologi och internationell erfarenhet erbjuder CRYO tekniska lösningar som avsevärt förbättrar lönsamheten för kunderna, samtidigt som man gör en stor insats för miljön. Företaget är ledande inom flera applikationsområden, vissa lösningar är man dessutom helt ensam om att kunna erbjuda den globala marknaden.
CRYO verkar inom de tre affärsområdena distributionsutrustning, anläggnings- och specialutrustning samt eftermarknad. Kunderna finns i huvudsak inom tre segment: klassiska gasbolag som servar industrin, varvsindustrin samt tankstationer för natur- och biogas.

CO2 neutral lösning
CRYO:s huvudkontor finns i Göteborg, och Sveriges första kommersiella anläggning för tankning av flytande biogas finns på Hisingen, Göteborg.
– Vår förhoppning är givetvis att vi ska kunna sprida konceptet över hela Norden. När det gäller den marina sidan så är Norge först ut, här har vi redan levererat ett 30-tal bränslesystem för framdrift med flytande metan, i första hand färjor och supplybåtar för oljeplattformar, berättar VD Gunnar Lennerås.
CRYO har för avsikt att fortsätta arbetet med att uppmärksamma framförallt redare och skeppsbyggare på fördelarna med flytande naturgas som drivmedel i väntan på biogasens intåg. I jämförelse med den marina diesel som finns idag så står naturgas för 20 procent mindre utsläpp av CO2 och hela 90 procent mindre NOx samt avger inga svavel- eller partikelutsläpp. Biogas anses dessutom vara CO2 neutral tack vare sättet den framställs på.

Levererar kompletta system för framtiden
CRYO har under de senaste 50 åren utvecklats från att ha varit en renodlad tillverkare av små och medelstora tryckkärl till att idag leverera kompletta system och hela anläggningar för lagring, transport och hantering av flytande kalla gaser.
Det nya regelverket för utsläpp av SOx kommer att omfatta Östersjön, Nordsjön och Amerikanska kusten i första etappen. Ett stort antal redare kommer då att välja flytande naturgas som drivmedel, dvs. LNG (Liquefied Natural Gas)
Utmaningen ligger i att det inte finns tillräckligt med LNG-stationer idag, och här kommer vi in. Just nu håller vi på med driftsättningen av Sveriges första mottagningsterminal för flytande naturgas. Anläggningen ligger i Nynäshamn och lagertanken är på 20 000 m3. De första båtarna har lossats och de första tankbilarna har lastats med flytande naturgas för Stockholms stads gasledning.
– Norge har annars gått som föregångare, och vi hoppas nu på en sund utveckling även i Sverige och övriga Europa, säger Gunnar Lennerås avslutningsvis.