Mån 22 apr / År 42 / Nr 1 2024

Flytande naturgas – en produkt för framtiden

Skangass/Nordic LNG erbjuder naturgas i flytande eller gasform till skandinaviska kunder inom industri, sjöfart och transportsektorn.
Naturgasen levereras från fabriken i Stavanger via fartyg, tåg eller lastbil. – Naturgas är en viktig produkt för framtiden miljömässigt sett, konstaterar Roger Göthberg, försäljningschef på Skangass/Nordic LNG i Göteborg.

Många svenska industrier har de senaste åren ersatt sin användning av kol och olja med naturgas. Det är ett effektivt bränsle med mycket låga utsläpp av svavel, kväveoxider, tungmetaller och partiklar. Naturgas ger upphov till 25 procent mindre koldioxidutsläpp jämfört med olja och 40 procent mindre jämfört med kol.
Flytande naturgas, även benämnt med den engelska förkortningen LNG (liquefied natural gas) är naturgas som omvandlats till flytande form för transport eller förvaring.

– Vi kyler ner naturgas i gasform till -163°C och då övergår den till vätskefas. Finnessen med detta är att den krymper volymmässigt med en 600-del av vad den var i gasform och därmed kan den transporteras som vätska i fartyg eller tankbil. Man kan alltså flytta på gasen utan att använda pipeline, berättar Roger Göthberg.

Transport över längre sträckor sker i välisolerade, specialbyggda fartyg med dubbla skrov och stora kylanläggningar. På kortare sträckor transporteras gasen med speciellt utrustade lastbilar.
Förvaringen sker i cisterner eller speciella tankar i naturgasterminaler.

Prioriterar industrikunder
– Vi prioriterar industrikunder som har ett stort energibehov. Många industrier använder tjockolja, lättolja, gasol eller andra energikällor, men de flesta vill ha tillgång till naturgas om de kan få det. Hittills har naturgas varit knutet till tillgång av rörgasnät och i Sverige finns det rörgasnät bara längs västkusten mellan Malmö och Stenungsund, berättar Roger Göthberg.
Bland större kunder som konverterar till naturgas kan nämnas Knauf Inlands kartongfabrik och SCA Hygiene Products, båda belägna i Lilla Edet och Uddeholms i Hagfors. I Sverige har Nordic LNG cirka 100 potentiella industrikunder och det är aktiv bearbetning av kundsegmentet som gäller.

Drivmedel i fartyg
– Ett annat marknadssegment för naturgas är drivmedel i fartyg. Det finns idag inga svenska fartyg som drivs med LNG, men i och med att det blir tuffare regler för avgasutsläpp från och med 2015 så måste man göra något. Då man inte kan köra på orenad tjockolja längre är LNG ett bra alternativ, säger Roger Göthberg.
Skangass har funnits som bolag sedan 2005 och produktionen av LNG startades sommaren 2010. De första åren gick åt till att projektera och bygga en fabrik i Stavanger.
Filialen i Göteborg, Nordic LNG, bildades i januari 2010 och sysselsätter fyra anställda.
– Filialen bildades eftersom den svenska marknaden har större potential än den norska, säger Roger Göthberg.
Skangass ska nu gå samman med Nordic LNG och det gemensamma bolagsnamnet blir Skangass.

Ligger i tiden
– Det är ingen tvekan om att vår produkt ligger i tiden. Ju längre vi kommer in i framtiden desto mer uttömt blir reserverna av oljeprodukter. Naturgastillgången som finns i världen är enormt mycket större och kommer att räcka i minst 150 år om man jämför med cirka 50 år för oljeproduktionen. En annan fördel med naturgas är att den är blandbar med biogas. Bygger man upp en infrastruktur för naturgas så bygger man samtidigt upp en infrastruktur för biogas. Därför är naturgas en mycket viktig produkt för framtiden miljömässigt sett, säger Roger Göthberg avslutningsvis.