Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Folksam har allt Du behöver – liten som stor

Folksam har efter drygt ett sekel i folkets tjänst anpassat produktportföljen till vad som verkligen behövs och efterfrågas. Det handlar om kostnadseffektiva, enkla försäkringar som ger ett komplett skydd – produkterna ska vara lätta att få tag på och tillföra nytta. Nu har Folksam tagit fram ett antal produkterbjudanden som passar den moderna entreprenören och företagaren, lösningar som anpassas både till arbetet och hemmet.

Folksam skapar trygghet genom individanpassade avtal gällande försäkringar, pensions- och fondsparande. På Folksam har människan alltid satts i centrum, tro och engagemang genomsyrar hela verksamheten och all vinst återinvesteras i projekt som gynnar människor.
Nu presenterar Folksam ett sortiment speciellt framtaget för företagaren, Trygghetspaketet innehåller alla försäkringar som en entreprenör och egen företagare kan tänkas behöva, allt samlat på ett ställe.

– Vi vill tillföra nytta och göra livet så enkelt som möjligt för företagaren, menar Folksam företags Marknadschef Anders Karlsson. Detta leder oss också in på ett relativt nytt område inom försäkringsvärlden, som omfattar sjukvårdsförsäkringar.

Sjukvårdsförsäkring för det minsta och mesta
Att bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle där individen känner trygghet är och har alltid varit Folksams motto. Anders berättar att man genom att erbjuda sjukvårdsförsäkringar kompletterar och avlastar den offentliga vården.
– Vi har avtal med ett stort antal privata vårdgivare och kan garantera vård inom max fem dagar. Vårdförsäkringen passar både företag och privatpersoner och för att underlätta har vi tagit fram tre olika varianter som skyddar efter tre nivåer.
Sjukvårdsförsäkringen är också en lönsam investering ur samhällssynpunkt. Den minskar sjukfrånvaron, kostnader vid sjukdom och bidrar till en mindre belastning av den offentliga sjukvårdens resurser.

I utförandena Bas, Plus och Max garanterar Folksams sjukvårdsförsäkring det minsta och mesta, och rentav allt som man som vårdtagare någonsin kan tänkas behöva.

En samarbetspartner i alla lägen
Folksam finns lokalt representerade över hela landet. Nu satsar man mer på att fördjupa relationen med befintliga kunder, genom att erbjuda kompletta lösningar där försäkringstagarna väljer att lägga alla sina försäkringar hos Folksam – och det lönar sig.
Folksams VD Anders Sundström berättar att man uppmuntrar kunderna till att se internet som en resurs, där man även kan sköta sina försäkringsärenden. Genom att införa ett system för Customer Relationship Management satsar Folksam på att bättre förstå privatpersoners och företags behov, och aktivt arbeta med relationerna. På så vis kan man också ta fram just de produkter som efterfrågas.
Trygghetspaketet och sjukvårdsförsäkringen är exempel på Folksams svar på efterfrågan, och man kommer att fortsätta utveckla utbudet efter marknadens gällande behov.