Tor 26 maj / År 40 / Nr 1 2022

Folkuniversitetet – 5000 kurser och 5000 möjligheter!

Folkuniversitetet i Västsverige har vuxit ur den gamla kostymen som studieförbund och kan idag liknas vid ett jättelikt utbildningsvaruhus. Från början var verksamheten inriktad på kvällskurser och föreläsningar, idag ryms där också skolor, företagsutbildning och uppdrag för statliga myndigheter, kommuner och landsting. För att inte tala om Swedex – Folkuniversitetets test i svenska som främmande språk. En produkt för världsmarknaden, för de tiotusentals som läser svenska runt om i världen.

Folkuniversitetet är på riksnivå kanske landets största kursinstitut och har lokal närvaro på ett 40-tal orter. Sedan slutet av 1940-talet har Folkuniversitetet lärt tusentals svenskar språk, datakunskap, estetiska ämnen och mycket annat. Man var också tidigt ute med språkkurser i svenska för att hjälpa de italienare, jugoslaver, finnar m.fl. som arbetade på industrier som ASEA, SKF och Borås textilfabriker. Verksamheten, sfi i dagligt tal, bedrivs numera i kommunal regi. Folkuniversitetet startade även kvällsgymnasiet för de vuxna som inte tagit studenten. Även den verksamheten togs senare över av kommunerna och är idag känd som komvux.

Folkuniversitet i Västsverige finns på ett 15-tal orter med ca 5000 kurser och lika många möjligheter. Utöver kvällskurser arbetar Folkuniversitetet med gymnasier och yrkesinriktad vuxenutbildning. Allt i enlighet med sitt pedagogiska koncept med fokus på individen och dennes ansvar för sitt eget lärande. Förra året anställde Folkuniversitetet ett hundratal coacher som nu arbetar på uppdrag av Arbetsförmedlingen med att lotsa arbetssökande vidare till nya jobb. Ett nytt område för Folkuniversitetet är utbildning inom energi och miljö. Här handlar det bl.a. om alternativa energikällor, som exempelvis vindkraft. Under 2010 startas även kurser i apoteksteknik, en lärlingsbaserad utbildning för människor som vill arbeta inom den nu avreglerade apoteksbranschen.

Mästare på språk
Folkuniversitetet är mycket inriktade på utlandsverksamhet och olika internationella projekt. Många utländska studenter och besökare läser kurser, främst språkkurser, via Folkuniversitetet. Att stärka regionens arbetskraft genom mångfald och även värna om internationella relationer hör till Folkuniversitetets långsiktiga åtagande.

Folkuniversitetet utvecklades tidigt till en framstående institution för språkutbildningar. Idag när universiteten drar ned på språkundervisning kan man fortfarande läsa alla de stora världsspråken samt en stor mängd andra språk via Folkuniversitetet, som dessutom tillämpar en egen och mycket framgångsrik pedagogik för språkinlärning. Metoden innebär enkelt uttryck att man lär sig främmande språk på talets grund, förmågan att kommunicera kommer före grammatiska regler.

– Våra lärare kommer ofta från universitetet och har bästa tänkbara kompetens. Vi bevakar marknadstrender särskilt inom utbildningsområdet, både här hemma och utomlands. Det gör att vi tror oss kunna erbjuda det senaste inom pedagogiken. Jag tror att det gör oss till en bra samarbetspartner inom utbildning, säger Folkuniversitetets rektor Göran Berger.

Sverige och världen
Folkuniversitetet erbjuder kurser i svenska som främmande språk på alla nivåer, från nybörjarnivå till avancerad nivå. Företag och organisationer erbjuds skräddarsydda lösningar, som anpassas till de egna behoven. Göran Berger förklarar att detta är en växande marknad, inte minst med tanke på att allt fler svenska företag expanderar utomlands, får utländska chefer och medarbetare, alla behöver goda kunskaper i svenska språket.

Swedex är en test i det svenska språket som utvecklats av Folkuniversitetet och rekommenderas av Svenska institutet. Det ger en unik möjlighet för människor världen över att dokumentera sina svenskkunskaper. Idag har Folkuniversitetet ett 50-tal testcenter över hela världen och antalet växer snabbt. Berger avslutar med orden:

– Utbildning håller på att bli en internationell bransch och svenska utbildningsföretag, bland dem Folkuniversitetet, har börjat etablera sig i andra länder. Svensk vuxenutbildning håller hög internationell klass och kan bli en ny stor exportprodukt på sikt.

Folkuniversitetet
* Omsätter ca en miljard kronor i Sverige
* Har över 6000 anställda och 2000 olika tjänster
* Finns i fem regioner i Sverige
* Knyter ihop akademi och näringsliv

Mats I. S. Ericsson
Maria Lind