Mån 22 apr / År 42 / Nr 1 2024

För Sisjön i tiden…

Framtiden är spännande och samtidigt i många fall svår att förstå. Hur ser det då ut i Sisjön om några år? Att intresset ökar kan man ganska lätt förstå när man ser alla aktiviteter som sker och som man räknar med kommer att ske inom en snar framtid. Infrastrukturen är en av de viktigaste pusselbitarna när det gäller utveckling av ett område. Våra politiker har som bekant bestämt att minska biltrafiken i centrala staden genom avgifter och hinder för bilister, allt till fromma för kollektivtrafiken.

Det finns många olika tycken och tankar kring denna inriktning men man kan ganska säkert säga att det blir positivt för en snabbare utveckling vad gäller handel och yrkesverksamhet i södra Göteborg och framför allt i Sisjön.
Vägarna runt Göteborg, exempelvis Söderleden, blir viktiga försörjningsleder för all form av biltrafik. Då man enkelt och snabbt kan ta sig till ett visst område ökar också intresset – vägarna blir alltmer sofistikerade och avstånden mindre. Vi kan konstatera att Sisjön ligger i sin linda av en framtida explosion av möjligheter.
Alaska Fastigheter tar aktivt del av arbetet med förbättring av infrastrukturen för och i Sisjön tillsammans med Göteborgs Stad och Trafikverket. Man arbetar nu på en stor förändring av Sisjömotet, ett arbete som blir klart i samband med omvandlingen av gamla Forbo/Forshagas stora fabriksområde till allehanda verksamhet som handel, kontor och hotell. Arbetet uppskattas kunna påbörjas vid årsskiftet.
Sisjön är redan idag en av Västsveriges större handelsplatser med ett väldigt stort upptagningsområde och kapitalstarka konsumenter. När trängselskatten införs vid årsskiftet kommer många att försöka omlokalisera sin arbetsplats för att fortsättningsvis verka utanför denna avgiftsgräns, men ändå bekvämt nära allt man behöver. Sisjön framstår då som ett självklart alternativ.
I området finns idag norra Europas största företagarförening, vilket är fantastiskt, och man arbetar tillsammans med befintliga företag samt Göteborgs Stad för att fortsätta den påbörjade utvecklingen. Sisjön kommer också inom en snar framtid kunna erbjuda ett stort antal nybyggda bostäder med mycket attraktiva lägen. Detta medför en ökning på mellan 2000 – 2500 människor som rör sig i området, människor som också är viktiga konsumenter att ta hand om.
Det finns inte många ställen i Sverige med en sådan närhet till staden samtidigt som man har en fantastisk natur inpå knutarna, både vad gäller skog och mark, samt hav och insjö med fina badmöjligheter – till och med på lunchrasten.
– Därför stämmer sloganen in till 100 procent: Sitt inte i sjön – sitt i Sisjön!

Jörgen Persson
Alaska Fastigheter