Mån 4 mar / År 42 / Nr 5 2023

Förändringens vindar blåser i Piteå

Hamnen i Piteå, Piteå Port & Hub, är en av Sveriges viktigaste logistikknutpunkter just nu. I alla fall om man ser till hamnens roll i Sveriges omställning till mer förnybart. Flera av Norrbottens största industriföretag är frekventa kunder i hamnen, som dessutom nu har fullt upp med alla vindturbiner som anländer för byggnationen i Markbygden.

Det kommunägda bolaget Piteå Hamn AB förvaltar och utvecklar Piteå Port & Hub. Operatören ShoreLink ansvarar för all godshantering inom logistikområdet exklusive oljehamnen som opereras av hamnbolaget själva. God samverkan mellan alla aktörer i hamnen är grundläggande för fortsatt utveckling.
– Vi befinner oss mitt uppe i en stark utvecklingsfas nu som högst sannolikt kommer att forma vår verksamhet under många år framöver. Hamnen är och ska vara en drivmotor för utveckling i vår region. De stora investeringar som pågår inom Piteå Port & Hub drivs till stor del av utvecklingen som sker i Markbygden, men inte enbart. Det finns andra intressen här också som kommer att få en stor inverkan på framtiden, säger Ulrika Nilsson, vd för Piteå Hamn AB.

Mycket på gång
Det har nog aldrig varit mer hektiskt i Piteå Port & Hub än vad det är nu. Det har sin naturliga förklaring – mycket har att göra med den massiva utveckling som pågår i Markbygden strax utanför Piteå. Här ska Europas största landbaserade vindkraftpark uppföras, och alla vindturbiner fraktas sjövägen, varav de flesta via hamnen i Piteå.
Samtidigt har Piteå Port & Hub sin ordinarie verksamhet där kunder som LKAB, Sveaskog, SmurfitKappa, SCA, Stenvalls trä och Lindbäcks Bygg stärker sina verksamheter och ökar sin import till samt export från hamnen. Det är enorma mängder skogs- och pappersprodukter som ska lagras och skeppas, och samtidigt ska det finnas plats för hantering av nya godsslag som till exempel husmoduler från Lindbäcks Bygg.
– Det är mycket på gång på alla fronter. Vi bygger bland annat ut hamnens kapacitet med en ny hamndel för att ta emot fler fartyg, och tidigare har vi satsat på utökade lagerytor som nu kommer väl till pass när hamnen tar emot de stora rotorbladen till vindkraftverken, påtalar Ulrika Nilsson.
Utöver vindkraften har hamnen en växande dynamisk kund i Sunpine, som också bidrar till omställningen till mer förnybart med sin produktion av biobränslen – ett viktigt tillskott i arbetet för att göra transportbranschen fossilfri i framtiden.

LNG-hub och ny järnväg?
Att utvecklingen av Markbygden har en stor inverkan på nästan alla verksamheter i Piteå är självklart. Hamnen kan dessutom komma att utvecklas som framtida LNG-nav i Sverige, det finns redan tillstånd för den här typen av verksamhet i Piteå, men än så länge är det för tidigt att säga hur det kommer att bli med tanke på osäkerheten kring framtida efterfrågan från sjöfart och industri. Kommunen arbetar för att hitta intressenter som vill investera och utveckla en sådan terminal.
Ytterligare en aspekt när man talar om utveckling är att den framtida Norrbotniabanan, om den realiseras, kommer att få stor betydelse för hamnens möjligheter att utvecklas. Härvid är den framtida dragningen genom Piteå och placeringen av ny bangård avgörande för hamnens möjligheter att kostnadseffektivt samverka med andra transportslag.
Kort sagt – förändringens vindar blåser i Piteå och det kommer med största sannolikhet att få mycket stor inverkan på övriga regionen, till och med på hela Sverige om man ser till de nationella hållbarhetsmålen till exempel, där andelen förnybar energi måste öka. Att det största tillskottet kommer att ha sitt ursprung i den norra regionen är uppenbart.