Lör 27 nov / År 39 / Nr 4 2021

Förbättrad kommunikation höjer konkurrenskraften

Per Furumo Voice and Message har många av våra stora företag som kunder. Kommunikation med inriktning på muntlig framställning, d v s den i nordisk kultur mest eftersatta delen i retoriken, är vad detta nydanande företag främst fokuserar på.

Per Furumo är utbildad på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm med examen 1984. Under sin långa karriär som sångare och pedagog har Per arbetat med flera av världens främsta dirigenter, orkestrar och sångsolister. Idag fokuserar han på att utveckla och driva den egna verksamheten och är även kursansvarig på Berghs School of Communication i presentationsteknik/muntlig framställning.

Manual för alla professionella talarsituationer
Per Furumo Voice and Message erbjuder workshops, individuell konsultation samt föreläsningar. Successivt introduceras det verktyg som Per Furumo benämner ”Manualen för alla professionella talarsituationer”. Detta verktyg innefattar kunskap om de grundläggande beståndsdelarna i vårt talande. Med hjälp av Manualen kan alla talare bli bättre, och man lär sig att framföra sina anföranden på ett sätt som ökar förutsättningarna att nå fram, ja kanske till och med att fånga och fängsla.
– Det handlar om att få folk att vilja lyssna, oavsett ämne. I den nordiska kulturen glömmer vi ofta hur viktigt det är att arbeta med själva uttrycket, alltså med allt det som handlar om hur vi säger det vi säger. Jag coachar och arbetar aktivt med röstläge, tempo och betoning för att de som konsulterar mig ska förbättra förmågan att tala på ett sätt som ökar förutsättningarna att nå fram till mottagaren, förklarar Per och fortsätter:
– På kontinenten är det självklart för chefer att utveckla förmågan att framträda, i England och USA lär sig barn från tidiga år ämnet speech. I de nordiska länderna däremot, ser vi på förmågan att framträda på samma sätt som på kroppslängd och hudfärg, d v s som något vi inte kan påverka. Jag tillhandahåller självklart också kunskap om hur man medvetet använder kroppsspråket för att ge en starkare upplevelse. Det är inte frågan om några märkvärdiga eller svåra saker. Det väsentliga är att skapa medvetenhet om hur vi med vårt sätt att låta och vara, precis som alla andra däggdjur, sänder signaler.

Verktyg för konkurrenskraftiga företag
Per Furumo Voice and Message vänder sig till de flesta branscher och yrkesgrupper för vilka anföranden av olika slag ingår som en ständigt återkommande och viktig del av verksamheten. Och för vilka gäller inte detta kan man undra? Trots ny, modern och alltmer förfinad teknik måste vi i slutändan alltid tala.
Per Furumo har uppdrag över hela Sverige, och utöver individuell konsultation, då man ofta arbetar med ett specifikt anförande inför ett specifikt tillfälle, samt workshops, blir det också mycket föreläsningar i detta alltmer aktuella ämne.
– För mig är det viktigt att framhålla att jag oavsett konsultationsform tillhandahåller en metod. Inom ämnet kommunikation finns många skickliga föreläsare som säger tänkvärda saker. Det vill jag också göra, men framförallt erbjuder jag en produkt som du ska kunna börja använda från dag ett. Jag vill betona att det inte handlar om att bli eller försöka vara något man inte är, det handlar om att kunna vara professionell i det ”skarpa läget”, att ”äga” själva talarsituationen.
Inom de flesta branscher konkurrerar man hårt och hög kvalitet är oftast en förutsättning för att överhuvudtaget finnas på banan. För kunden är många gånger skillnaden mellan olika erbjudanden försumbar. Att därför kunna tala så att människor lyssnar och så att budskapet fastnar är därför viktigare än någonsin, något som allt fler inser även inom vår nordiska kultur.
– När det gäller det skrivna ordet, hemsidor, logotyper m.m. får det inte se ut hur som helst. Samma sak borde väl vara självklar även för det talade ordet? Åtminstone om vi vill vara säkra på att få mottagaren att lyssna. Ingenting slår god muntlig leverans, avslutar Per med eftertryck.

Annika Gullberg
Maria Lind