Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Föreningen som tar tillvara sjöbefälens intressen

Sjöbefälsförbundet (SBF) är en av landets äldsta fackliga organisationer och har sina rötter sedan 1848.
Den 1 oktober 2011 slog Sjöbefälsförbundet sig samman med Sveriges Fartygsbefälsförening och bildade den gemensamma organisationen Sjöbefälsföreningen.

Sjöbefälsföreningen är en självständig förening med ett civilrättsligt anslutningsavtal med Ledarna. Samtliga aktiva medlemmar i Sjöbefälsföreningen är genom detta avtal även medlemmar i Ledarna.
Föreningen har idag cirka 7 000 medlemmar – antingen sjöbefäl som är aktiva till sjöss, men även befäl som gått i land för att ta andra arbeten eller pensionärer.
– Vi tar tillvara deras fackliga intressen och det är mycket inriktning på utbildningsfrågor, arbetsmiljö och vanliga anställningsvillkor naturligtvis. Vi förhandlar fram de villkor som gäller i svenska handelsflottan och för att vi ska kunna göra det så behöver vi samtliga sjöbefäl bakom ryggen annars blir det inga bra villkor, säger Christer Themnér, VD för Sjöbefälsföreningen.
Till sitt förfogande har medlemmarna hela Sjöbefälsföreningens kansli. Föreningens ombudsmän är alla specialister inom sina områden, till exempel arbetsmiljö, säkerhetsfrågor, utbildning, behörighet, arbetsrätt, arbetsskador, försäkringar och pensioner.
I sin yrkesroll får sjöbefälen hjälp i kontakterna med arbetsgivare och försäkringsbolag samt Försäkringskassan och andra myndigheter.

Stenhård konkurrens
Sjöfarten är en internationell bransch som arbetar i stenhård konkurrens. Den är dessutom en av de verksamheter som är mest omgärdad av lagar, föreskrifter med mera.
Föreningen har ständig kontakt med myndigheter och politiker för att bevara och stärka den svenska handelsflottans konkurrenskraft och för att både de nationella och de internationella regelverken ska följa med utvecklingen.

Många jobbar utomlands
– Genom sammanslagningen har vi blivit lite starkare medlemsmässigt, men tendensen nu är att allt fler får söka arbetstillfällen utomlands. En sak som gör oss lite unika som fackförbund är att vi jobbar mycket med medlemmar som är anställda på utlandsflaggade fartyg, säger Christer Themnér.
För att bredda arbetsutbudet för svenskt befäl har Sjöbefälsföreningen två bemanningsbolag, som marknadsför och hyr ut befäl till den internationella sjöfarten: SMBF Service AB och Nordic Oriental Shipmanagement AB. De båda bemanningsbolagen har i dagsläget cirka 350 anställda.
– Bemanningsbolagen är mycket uppskattade av medlemmarna, säger Christer Themnér.