Tor 26 maj / År 40 / Nr 1 2022

Företagande och entreprenörskap utgör grunden för en välmående kommun

Företagande och entreprenörskap utgör grunden för en välmående kommun som erbjuder kommunmedborgarna service i toppklass. Företag skapar arbetstillfällen både till dem som redan bor här och de möjliggör för fler att flytta hit. Vi vill bli 100 000 Karlstadsbor, därför prioriterar vi att arbeta aktivt med näringslivsfrågorna.

Under det första året i majoritet har vi både startat ett näringslivsråd och gjort över 100 företagsbesök. För mig är det ovärderligt att träffa företagare och diskutera hur de ser på sin verklighet och få med mig deras tankar om hur vi från kommunen kan skapa bättre förutsättningar för företagande. Vi har även påbörjat arbetet med att införa utmanarrätt för att öppna upp och göra det möjligt för företag att vara med och utveckla delar av kommunens verksamhet.

Vi har som målsättning att Karlstads kommun ska ligga bland topp 20 i Svenskt Näringslivs ranking över kommunernas företagsklimat. Arbetet med att förbättra företagsklimatet är en strategiskt viktig fråga för hela kommunen.

Peter Kullgren (KD), kommunalråd och ordförande i näringslivsrådet