Fre 27 maj / År 40 / Nr 1 2022

Företagandet i Årjängs kommun

Företagandet i Årjängs kommun är som en flexibel tusenfoting, en stor del av befolkningen bedriver eller är engagerade i företagande. Det är just de många små företagen som är Årjängs styrka och att det finns en stark företagstradition.

Idag kan man säga att sysselsättningen inom det privata står på tre ben: handel, tillverkning och tjänster. Tack vare närheten till Norge finns här en köpkraft som motsvarar en ort med mer än tre gånger så många invånare. Även tjänstebranschen gynnas av kommunens viktiga grannar i väst.

Flera norska företag har satsat på byggnationer i kommunen och det i sin tur ökar tillväxten för andra företag, berättar Kommunalrådet Katarina Johannesson. I vår är det bland annat invigning av nya köpcentret Töcksfors Handelspark på 22 000 m2, Flexit Sveriges nybyggda fabrik på 8000 m2 och även Askim Stenindustris nya fabrik, som blir Europas modernaste för produktion av bänkskivor.

Årjängs kommun har en industritradition som lockar, både norska och svenska investerare. Hanzakoncernen har köpt både Hanza Elektromekan och Hanza Precision och ser den lokala arbetskraften som en stor tillgång. Här är befolkningen vana att producera och hitta lösningar.

Det är bland annat denna företagsamhet som gör att det startas så många företag, det och traditionen. När det en gång i tiden inte bar sig att vara småbrukare fick man hitta på något annat och det fanns inte något stort bruk som sög upp folk. Idag är fyrtio procent av befolkningen engagerade i företagande på något sätt.

Logistik- och åkeribranschen är tack vare det geografiska läget också en betydelsefull bransch. Ett av de nya företagen är Anni Logistik AB, som sköter omlastning åt DHL av alla Clas Ohlsons transporter till Norge.