Mån 22 apr / År 42 / Nr 1 2024

Företaget som jobbar för en renare miljö

PR Slamsugning AB i Falköping är ett miljöföretag som erbjuder allt från slamsugning, spolning och gipsåtervinning till containertransporter och kompostering.
Företaget drivs av samboparet Peter Nordh och Christina Binnberg och även sonen och dottern är aktiva i bolaget.

Miljöföretaget PR Slamsugning grundades 1980 och hade då två anställda. Fordonsparken bestod av en lastbil och en traktor. Genom en gedigen kunskap och stor entreprenörsanda har PR Slamsugning utvecklats mycket positivt och idag har företaget en mångfald av fordon, som servas i egen verkstad.
– Vi växer så det ryker och söker kontinuerligt nya tillstånd för nya projekt. Nu är vi 70 anställda med en bra åldersmix från 20 till 68 år. Det är ett väl fungerande team och vi har kul på jobbet, säger Peter Nordh, som har varit verksam i bolaget i drygt 30 år.
Navet i företaget är slamsugning och främst sugning av septiktankar. Denna verksamhet utförs i Falköping, Tidaholm, Götene, Mullsjö, Skövde, Töreboda, Karlsborg, Hjo, Tibro och Kristinehamn. Det uppsugna materialet körs till reningsverk i respektive kommun eller sprids på åkermark där så är möjligt och godkänt.

Bred verksamhet
Men nu är det inte bara slamsugning och septiktömning som PR Slamsugning sysslar med. Företaget erbjuder också spolning, gipsåtervinning, askhantering, containertransporter, gödselhantering, kompostering, insamling av farligt avfall och cisternkontroller.
PR Slamsugning är en Shellpartner och levererar bränsle till kunderna. Man säljer också begagnade cisterner.
Vidare har företaget tagit fram en ”Mackcontainer” – små bensinstationer med stora möjligheter. Utrustningen är testad och godkänd så att den uppfyller alla miljö- och säkerhetskrav och den är lätt att placera och flytta om det skulle behövas.

Starkt miljötänkande
Miljötänkandet går som en röd tråd genom PR Slamsugnings samtliga verksamheter. Företaget ligger i framkant när det gäller utveckling och har bland annat belönats med ett stipendium från Falköpings kommun för förslaget med källsorteringscontainer: ”Genom att gå från ord till handling i miljöarbetet har företaget visat föredömlig framsynthet och ansvarskänsla”, skriver Falköpings kommun i miljödiplomet som PR tilldelades 2007.
PR Slamsugning har ett dotterbolag – Dreimars Åkeri AB i Kristinehamn, som också är verksamt inom slamsugning.
Dreimars Åkeri är medlem i LBC Logistik Värmland, vilket innebär att företaget också har verksamhet i Kristinhamn, Karlskoga och östra Värmland.

Väl rustade
– Vi är väl rustade med personal och även med fordon. Vi investerade nyligen i åtta nya fordon för slamsugning och spolning och i samband med förvärvet av Dreimars Åkeri köpte vi två bilar från Nora Åkeri, berättar Peter Nordh.
PR Slamsugning har som mål att jobba för en renare miljö med inriktning på att ta hand om avfall och restprodukter på ett bra och resurssparande sätt. Utifrån dessa behov och värden har företaget byggt en mottagnings- och behandlingsanläggning för gipsskiveavfall. Återvunnen gips används inom gipsskiveindustrin.
– Vi har ett bra samarbete med kommuner och industriföretag och det bidrar till ständiga förbättringar. Vid nyrekryteringar så är det många ungdomar som är intresserade och det är glädjande, säger Peter Nordh.