Sön 14 apr / År 42 / Nr 1 2024

Företagsekonomiskt lärosäte i dialog med arbetsmarknaden

Uppsala universitet var tillsammans med Lunds universitet de första universiteten i Sverige som fick var sin professur i ämnet företagsekonomi för över 50 år sedan. Företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet utbildar framtidens kompetens inom det växande finans- och ekonomisegmentet.

Uppskattningsvis har företagsekonomiska institutionen omkring 2000 studenter på del- och heltid samt distans. Det treåriga Ekonomprogrammet är ett kandidatprogram med fördjupningar i huvudämnena företagsekonomi, nationalekonomi, ekonomisk historia, handelsrätt eller statistik. Man erbjuder även tvååriga masterprogram med inriktningar mot företagande och ledning respektive redovisning, revision och företagsanalys.

Uppsalaekonomerna
Vid företagsekonomiska institutionen får studenterna en bred kunskapsbas i ämnet, och kan välja en rad olika yrkesroller. Från Uppsala universitet kommer flera av landets främsta ekonomer, controllers, revisorer och finansrådgivare. Studenter vid företagsekonomiska institutionen har även en egen förening, Uppsalaekonomerna, som bl.a. bedriver givande samarbeten med regionala näringslivsaktörer.

Guidar näringslivet
Uppsala universitet är i flera avseenden pionjärer inom företagsekonomisk forskning. Nya rön inom området kommer studenter och lärare till gagn, inte enbart vid institutionen i Uppsala utan även på andra lärosäten över hela landet, t.o.m. utomlands.
Forskare vid företagsekonomiska institutionen guidar ofta näringslivet i utvecklingsfrågor kring företagsekonomi. Kopplingen mellan akademi och näringsliv tydliggörs i den vida samverkan man har, med ett nät av företagskontakter över hela landet. Institutionen erbjuder även uppdragsutbildningar för anställda inom både privat och offentlig verksamhet i Sverige och utomlands.

Praktik – nytt inslag i masterutbildningen
Företagsekonomiska institutionen utvecklar ett nytt inslag i masterutbildningen, där studenterna får möjlighet till praktiktjänstgöring i näringslivet och andra organisationer. Syftet är att stärka kopplingen med näringsliv och övriga organisationer, samtidigt som studenterna får en unik chans att knyta kontakter och visa sin kompetens. I dialogen mellan akademin och arbetsmarknaden öppnar sig möjligheter att använda varandras kompetenser i undervisningen respektive den specifika verksamhet som praktikplatsen utgör.
Samarbetet ska resultera i en strategisk problemlösning som gynnar alla parter, dvs. universitetet, studenterna och näringslivet. Det handlar med andra ord om en win-win situation i alla led och det ska bli intressant att följa utvecklingen framöver.

Mats I. S. Ericsson
Maria Lind