Lör 20 apr / År 42 / Nr 1 2024

Företagshälsan minskar sjukskrivningarna hos ditt företag

Företagshälsan hjälper med sin kvalitetssäkrade verksamhet kring 600 företag med det mesta som har med arbetshälsa att göra. Arbetsmiljö, rehabilitering och friskvård är exempel på områden som Företagshälsan arbetar med. Detta har hjälpt flera företag att minska frånvaron bland sina anställda.

Företagshälsan Falun Borlänge har 34 anställda. I personalstyrkan ingår bland annat företagsläkare, ergonomer, hälsopedagoger, företagssköterskor, arbetsmiljöingenjörer och beteendevetare. Företagshälsan har över 40 års erfarenhet från företagshälsovård. Företaget har sedan 1968 arbetat idogt för att hålla Dalarna friskt. Verksamheten är kvalitetssäkrad vilket innebär att de hela tiden ser över sin verksamhet och håller den uppdaterad för att ge kunden den allra bästa möjliga servicen. De pengar som kunden satsar för att hålla medarbetarnas hälsa och välbefinnande på topp kommer tillbaka i form av ökad trivsel och ökad produktivitet samt sänkta kostnader för sjukfrånvaro.

Vi hjälper till med handlingsplaner inom exempelvis arbetsmiljö och fysiska samt psykosociala problem. Vi är flexibla och lyssnar på alltid på kundens önskemål, säger Anna-Liisa Bergkvist, vd för Företagshälsan Falun Borlänge.
Företagshälsan vill vara en strategisk partner för kundföretagen bland annat genom att identifiera frisk- och riskfaktorer, ge chefsstöd, råd och stöd om lagstiftning och samordna rehabilitering.
Företagshälsan Falun Borlänge erbjuder tjänster som är främjande, förebyggande och/eller rehabiliterade. Tjänsterna passar såväl stora som små företag. Systematiskt arbetsmiljöarbete, riskbedömningar, ergonomiskt utformade arbetsplatser, hälsosamtal och undersökningar samt utbildningar är några av tjänsterna som erbjuds. Tjänsterna är anpassade för både individer och grupper i företagen men också för hela organisationer.

Deras webb-baserade sjuk- och friskanmälantjänst är en service som efterfrågas mer och mer av kunderna.
– När en anställd har anmält sig sjuk, tar vi kontakt med honom eller henne per telefon för en kvalificerad medicinsk rådgivning. På så sätt kan vi ge direkta råd och företaget får en snabb uppdatering om frånvaron. Tjänsten hjälper både den anställde och arbetsgivaren med att exempelvis komma igång med tidig rehabilitering, säger Anna-Liisa Bergkvist.

Man bedriver även en verksamhet som går under namnet Hälsoskolan. Det går ut på att genom samtal, både enskilda och i grupp, göra en nulägesanalys av häsan på förtaget. När man sedan har resultaten färdiga, erbjuds de berörda coachning i både kost och motion samt livstilsfrågor under ett års tid.

När medvetenheten och kunskapen ökar i företagen kan man i slutändan också räkna med en ökad lönsamhet och nöjda medarbetare.
– Om medarbetarna är friska, känner arbetsglädje och trivs på jobbet – då mår hela företaget bra, säger Anna-Liisa Bergkvist.